Hội thảo thông tin chuyên đề khoa học: “Một số vấn đề về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”

Ngày đăng: 30/05/2013 - 14:05

Sáng 29-5-2013, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật tổ chức Hội thảo thông tin chuyên đề khoa học “Một số vấn đề về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

IMG 4096

Trung tướng - PGS.TS. Nguyễn Đình Chiến báo cáo nội dung chuyên đề

Tham dự Hội thảo có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; PGS. TS. Phạm Văn Linh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; GS. TSKH. Phạm Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; lãnh đạo và đại diện ủy viên các hội đồng khoa học cơ sở; đại diện các ban Tuyên giáo, Đối ngoại, Nội chính Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân… Về phía Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật có đồng chí Nguyễn Duy Hùng, Giám đốc - Tổng Biên tập; các đồng chí lãnh đạo Nhà xuất bản; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản.

IMG 4117

Toàn cảnh Hội thảo chuyên đề khoa học

Hội thảo đã nghe Trung tướng, PGS. TS. Nguyễn Đình Chiến, Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Quốc phòng báo cáo chuyên đề Một số vấn đề về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Báo cáo nêu rõ tình hình trong nước và quốc tế, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với Việt Nam, cũng như những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh lịch sử mới.

Nguyễn Thúy

 


Bình luận