Hội thảo thông tin chuyên đề khoa học “Công tác đối ngoại phục vụ chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”

Ngày đăng: 21/06/2013 - 10:06

Sáng 20-6-2013, tại trụ sở Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật đã diễn ra Hội thảo thông tin chuyên đề khoa học “Công tác đối ngoại phục vụ chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” do Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phối hợp tổ chức. Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao báo cáo nội dung chuyên đề.

GSTS Phung Huu Phu

GS.TS. Phùng Hữu Phú chủ trì và phát biểu tại Hội thảo

Dự Hội thảo có GS. TS. Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Duy Hùng, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật; đồng chí Trần Đắc Lợi, Phó Trưởng ban Đối ngoại Trung ương. Dự Hội thảo còn có các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị chức năng của các cơ quan, đơn vị trên.

Chủ trì và phát biểu khai mạc Hội thảo, GS. TS. Phùng Hữu Phú nhận định, tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến rất phức tạp, với những biến động khó lường, do vậy cán bộ các cơ quan của Đảng cần phải bám sát đời sống chính trị của đất nước, góp phần xây dựng, triển khai những chủ trương mới của Đảng và Nhà nước về chiến lược bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí nhấn mạnh, chiến lược bảo vệ Tổ quốc đòi hỏi phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trên tất cả các lĩnh vực, trong đó hoạt động đối ngoại có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng. Với ý nghĩa đó, Hội thảo thông tin chuyên đề này được tổ chức nhằm cung cấp cho cán bộ chủ chốt của các ban, các cơ quan Đảng những tri thức căn bản, cần thiết liên quan đến công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, thông qua đó vận dụng vào công tác hằng ngày.

Với hai nội dung lớn: những điểm mới của tình hình thế giới, khu vực và công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc, báo cáo của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã khái quát toàn bộ những điểm mới của tình hình khu vực và quốc tế, trình bày khá sâu và toàn diện những đóng góp của công tác đối ngoại trong việc triển khai chiến lược bảo vệ Tổ quốc thời gian qua.

Thu truong NN Bui Thanh Son

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn báo cáo nội dung chuyên đề

Trong bối cảnh quốc tế và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta đã giành được những thành tựu rất to lớn. Ngoại giao song phương, ngoại giao đa phương được triển khai tích cực, chủ động và đạt được những bước tiến quan trọng. Đối ngoại Đảng, đối ngoại Nhà nước và ngoại giao nhân dân được phối hợp chặt chẽ, tạo nên sức mạnh tổng hợp. Công tác đối ngoại đã góp phần giữ vững chủ quyền quốc gia và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, giữ vững ổn định chính trị, ngăn chặn và đẩy lùi thành công mưu toan lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc để can thiệp vào công việc nội bộ nước ta.

Trên cơ sở trình bày, đánh giá, phân tích những thành tựu và hạn chế của  công tác đối ngoại thời gian qua, báo cáo đã nêu ra một số bài học kinh nghiệm và gợi mở những phương hướng cơ bản trong thời gian tới nhằm phục vụ tốt hơn nữa chiến lược bảo vệ Tổ quốc.

Giao Linh

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả