Hội thảo về xây dựng các giải pháp huy động nguồn lực xã hội phát triển sự nghiệp xuất bản - in - phát hành

Ngày đăng: 14/06/2013 - 16:06

Sáng 14-6-2013, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hiệp hội in Việt Nam phối hợp cùng Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật tổ chức Hội thảo xây dựng các giải pháp huy động nguồn lực xã hội phát triển sự nghiệp xuất bản - in - phát hành.

IMG 4247

Đồng chí Nguyễn Thế Kỷ phát biểu chỉ đạo hội thảo

Tham dự Hội thảo có lãnh đạo Vụ Báo chí - Xuất bản Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo một số cục, vụ, viện Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hội Xuất bản Việt Nam; Hiệp Hội in Việt Nam; lãnh đạo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia và các đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản; đại diện lãnh đạo một số nhà xuất bản, cơ sở phát hành sách và in khu vực phía Bắc. Đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Hội thảo. Các đồng chí Vũ Đình Thường, Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản; Nguyễn An Tiêm, Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản; Nguyễn Ngọc Bảo, Phó Cục trưởng Cục Xuất bản Bộ Thông tin và Truyền thông; Vũ Trọng Lâm, Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật chủ trì Hội thảo.

IMG 4238

Toàn cảnh hội thảo

Phát biểu tham luận tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung đánh giá thực trạng, chỉ rõ nguyên nhân thành tựu và hạn chế trong lĩnh vực xuất bản - in - phát hành trong những năm qua, giới thiệu kinh nghiệm thành công của một số nước, đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả chủ trương xã hội hóa, huy động các nguồn lực để phát triển sự nghiệp xuất bản - in - phát hành.

Kết luận Hội thảo, đồng chí Nguyễn An Tiêm đánh giá cao những ý kiến tham luận của các đại biểu, đã phân tích khá sâu sắc và toàn diện các vấn đề của hoạt động xuất bản trong tình hình mới cũng như quá trình xã hội hóa, huy động nguồn lực phát triển sự nghiệp xuất bản - in - phát hành. Đồng chí nhấn mạnh 3 nhóm giải pháp cơ bản để thực hiện xã hội hóa và huy động nguồn lực cho ngành xuất bản phát triển: 1- Cần nhận thức rõ hơn về quan điểm, phương thức xã hội hóa; 2- Đổi mới công tác chỉ đạo, quản lý; xây dựng cơ chế, chính sách; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, tài chính; công tác thanh tra, kiểm tra trong quá trình xã hội hóa; 3- Có biện pháp cụ thể để nâng cao trách nhiệm đạo đức của người làm công tác xuất bản. Thực hiện đồng đều ba nhóm giải pháp nêu trên sẽ tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động xuất bản phát triển ổn định và bền vững, quá trình xã hội hóa, huy động nguồn lực cho ngành xuất bản có hiệu quả thiết thực.

PV


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả