Hồ Chí Minh - Con người của lịch sử và làm nên lịch sử

Hồ Chí Minh - Con người của lịch sử và làm nên lịch sử
Tác giả: Đỗ Hoàng Linh
Số trang: 311 trang
Giá tiền: 137.000 đ
Xuất bản: Tháng 3/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, đã để lại dấu ấn sâu đậm trong quá trình phát triển của dân tộc và nhân loại. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của cách mạng Việt Nam, kết tinh những giá trị cao quý của dân tộc và thời đại. Chủ tịch Hồ Chí Minh là một người cộng sản kiên trung, mẫu mực, một chiến sĩ quốc tế trong sáng, một nhà yêu nước vĩ đại. Người không chỉ là tấm gương sáng về đạo đức thanh cao mà còn là con người “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

  Cuốn sách Hồ Chí Minh - Con người của lịch sử và làm nên lịch sử do đồng chí Đỗ Hoàng Linh - Phó Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch biên soạn, trình bày một cách hệ thống diễn biến lịch sử, những sự kiện quan trọng trong quá trình tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc và đấu tranh thống nhất Tổ quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1911 đến năm 1969.

  Nội dung cuốn sách cập nhật những tài liệu mới nhất đã được xác minh về quãng đời hoạt động cách mạng sôi động của Bác. Qua đó, một lần lần nữa khẳng định những cống hiến lớn lao của Người đối với Đảng, với Tổ quốc và phong trào cách mạng thế giới, đồng thời cũng làm nổi bật hình tượng người anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, chiến sĩ cộng sản lỗi lạc.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Tỉnh ủy Tuyên Quang; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Lê Xuân Đức
  Giá tiền: 269.000 đ
  Tác giả: Bảo tàng Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: GS. Trần Nhâm
  Giá tiền: 392.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh (Quách Tấn phỏng dịch)
  Giá tiền: 110.000 đ
  Tác giả: TS. Lại Thị Thanh Bình
  Giá tiền: 141.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Anh Minh (Sưu tầm và tuyển chọn)
  Giá tiền: 125.000 đ
  Tác giả: GS. Trần Văn Giàu
  Giá tiền: 65.000 đ
  Tác giả: Phạm Văn Đồng
  Giá tiền: 89.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Võ Văn Lộc
  Giá tiền: 69.000 đ
  Tác giả: TS. Chu Đức Tính
  Giá tiền: 32.000 đ
  Tác giả: Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm (Chủ biên)
  Giá tiền: 18.000 đ