Hồ Chí Minh - Người đặt nền móng xây dựng quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga

Hồ Chí Minh - Người đặt nền móng xây dựng quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga
Tác giả: PGS.TS. Trần Minh Trưởng (Chủ biên)
Số trang: 212 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 12/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách Hồ Chí Minh - Người đặt nền móng xây dựng quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga là sản phẩm của Chương trình hợp tác phổ biến tư tưởng Hồ Chí Minh ở Nga, giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Hồ Chí Minh thuộc Đại học Tổng hợp Xanh Pêtécbua, Liêng bang Nga.

  Nội dung cuốn sách gồm 03 chương, góp phần nghiên cứu và tái hiện một thời kỳ hoạt động, cống hiến của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh trong lịch sử cách mạng Việt Nam nói chung, quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga nói riêng; góp phần tăng cường tình đoàn kết giữa hai dân tộc Việt - Nga; đồng thời thắt chặt hơn nữa mối quan hệ truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga; cung cấp thông tin, dữ liệu, sự kiện lịch sử, phục vụ cho việc nghiên cứu, tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh ở Việt Nam và Liên bang Nga. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thanh Tùng - TS. Hoàng Thị Thuận (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 114.000 đ
  Tác giả: Tỉnh ủy Tuyên Quang; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Lê Xuân Đức
  Giá tiền: 269.000 đ
  Tác giả: Bảo tàng Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 120.000 đ
  Tác giả: GS. Trần Nhâm
  Giá tiền: 392.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh (Quách Tấn phỏng dịch)
  Giá tiền: 110.000 đ
  Tác giả: TS. Lại Thị Thanh Bình
  Giá tiền: 141.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Anh Minh (Sưu tầm và tuyển chọn)
  Giá tiền: 125.000 đ
  Tác giả: GS. Trần Văn Giàu
  Giá tiền: 65.000 đ
  Tác giả: Phạm Văn Đồng
  Giá tiền: 89.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Võ Văn Lộc
  Giá tiền: 69.000 đ
  Tác giả: TS. Chu Đức Tính
  Giá tiền: 32.000 đ
  Tác giả: Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm (Chủ biên)
  Giá tiền: 18.000 đ