Hồ Chí Minh - Tiểu sử

Hồ Chí Minh - Tiểu sử
Tác giả: Bảo tàng Hồ Chí Minh
Số trang: 331 trang
Giá tiền: 120.000 đ
Xuất bản: 5/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách gồm 8 chương, giới thiệu tiểu sử, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh từ thời niên thiếu đến giai đoạn ra đi tìm đường cứu nước; thời kỳ chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; lãnh đạo phong trào cách mạng; lãnh đạo toàn dân tổng khởi nghĩa; lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và lãnh đạo sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

  Cuốn sách kế thừa một số cuốn tiểu sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh trước đây, trình bày vắn tắt nhưng tương đối đầy đủ và có hệ thống về cuộc đời, sự nghiệp của Người, do vậy là tài liệu phù hợp với đông đảo bạn đọc để nghiên cứu, tìm hiểu về tiểu sử của Người, đồng thời là tài liệu thiết thực trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nhiều tác giả
  Giá tiền: 54.000 đ
  Tác giả: Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: 68.000 đ
  Tác giả: Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: 88.000 đ
  Tác giả: Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: 156.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Lại Quốc Khánh
  Giá tiền: 148.000 đ
  Tác giả: Đại tướng Võ Nguyên Giáp
  Giá tiền: 155.000 đ
  Tác giả: T. Lan
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Viết Hoàn
  Giá tiền: 198.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Khắc Nho
  Giá tiền: 76.000 đ
  Tác giả: Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: 107.000 đ
  Tác giả: Giáo sư Đặng Xuân Kỳ (Chủ biên)
  Giá tiền: 101.000 đ
  Tác giả: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh -Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trần Dân Tiên
  Giá tiền: 107.000 đ