Hồ Chí Minh - Tiểu sử

Hồ Chí Minh - Tiểu sử
Tác giả: Bảo tàng Hồ Chí Minh
Số trang: 331 trang
Giá tiền: 120.000 đ
Xuất bản: Tháng 5/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách gồm 8 chương, giới thiệu tiểu sử, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh từ thời niên thiếu đến giai đoạn ra đi tìm đường cứu nước; thời kỳ chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; lãnh đạo phong trào cách mạng; lãnh đạo toàn dân tổng khởi nghĩa; lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và lãnh đạo sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

  Cuốn sách kế thừa một số cuốn tiểu sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh trước đây, trình bày vắn tắt nhưng tương đối đầy đủ và có hệ thống về cuộc đời, sự nghiệp của Người, do vậy là tài liệu phù hợp với đông đảo bạn đọc để nghiên cứu, tìm hiểu về tiểu sử của Người, đồng thời là tài liệu thiết thực trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Tỉnh ủy Tuyên Quang; Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Lê Xuân Đức
  Giá tiền: 269.000 đ
  Tác giả: GS. Trần Nhâm
  Giá tiền: 392.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh (Quách Tấn phỏng dịch)
  Giá tiền: 110.000 đ
  Tác giả: TS. Lại Thị Thanh Bình
  Giá tiền: 141.000 đ
  Tác giả: TS. Nguyễn Anh Minh (Sưu tầm và tuyển chọn)
  Giá tiền: 125.000 đ
  Tác giả: GS. Trần Văn Giàu
  Giá tiền: 65.000 đ
  Tác giả: Phạm Văn Đồng
  Giá tiền: 89.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Võ Văn Lộc
  Giá tiền: 69.000 đ
  Tác giả: TS. Chu Đức Tính
  Giá tiền: 32.000 đ
  Tác giả: Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm (Chủ biên)
  Giá tiền: 18.000 đ
  Tác giả: Đỗ Hoàng Linh
  Giá tiền: 137.000 đ