Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Hiện thực hóa khát vọng phát triển Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Hiện thực hóa khát vọng phát triển Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc
Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
Số trang: 807 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 6/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách được kết cấu thành 03 phần, gồm hơn 1000 bài phát biểu, bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, các nhà nghiên cứu, làm rõ những nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh và vai trò, ý nghĩa đối với công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; những kết quả đạt được trong học tập và làm theo tấm gương của Người, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới.

  Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia và Thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc
  Giá tiền: 195.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn
  Giá tiền: 293.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn
  Giá tiền: 310.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn
  Giá tiền: 267.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 48.000 đ