Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Tỉnh ủy Thái Bình

Ngày đăng: 18/06/2024 - 21:06

Chiều 18/6/2024, tại tỉnh Thái Bình, Tỉnh ủy Thái Bình và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp công tác. PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình chủ trì Hội nghị. GS.TS. Phùng Hữu Phú, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương tham dự Hội nghị.

                                 

Quang cảnh Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Tỉnh ủy Thái Bình và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Dự Hội nghị, về phía Tỉnh ủy Thái Bình có các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện một số sở, ngành liên quan của tỉnh. Về phía Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật có đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình và PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ký kết Chương trình phối hợp công tác

Theo nội dung ký kết, tỉnh Thái Bình và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật thực hiện tổ chức, quản lý, sử dụng có hiệu quả sách thuộc “Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn” theo chủ trương của Ban Bí thư; Tổ chức các hoạt động biên soạn, phát hành các sách, tài liệu và số hóa các xuất bản phẩm, tài liệu; xây dựng cơ sở dữ liệu về lịch sử địa phương; Phối hợp xuất bản sách Địa chí Thái Bình, Lịch sử Đảng bộ tỉnh Thái Bình, Biên niên sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Thái Bình và lịch sử các đảng bộ, lịch sử các ngành, địa phương trong tỉnh. Qua đó, thúc đẩy văn hóa đọc, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của sách lý luận, chính trị trong công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xuất bản các ấn phẩm quảng bá, giới thiệu sâu rộng về vùng đất, con người tỉnh Thái Bình, giúp bạn đọc trong nước và bạn bè quốc tế ngày càng hiểu biết sâu rộng về vai trò, vị thế, sức mạnh nội lực và bề dày lịch sử truyền thống văn hóa của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình phát biểu tại Hội nghị

Thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy Thái Bình, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình thông tin khái quát về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, tình hình triển khai các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Đồng chí khẳng định, việc ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa hai bên có ý nghĩa to lớn, đánh dấu bước phát triển mới trong việc hợp tác giữa Tỉnh ủy Thái Bình và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật khẳng định, đây là sự kiện quan trọng mở đầu trong kế hoạch hoạt động của Tỉnh ủy Thái Bình và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, góp phần phát huy tiềm năng, thế mạnh, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của hai đơn vị trong những năm tiếp theo. “Để chương trình hợp tác giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Tỉnh ủy Thái Bình đi vào thực chất, hiệu quả, Nhà xuất bản cũng sẽ giao các đầu mối chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các nội dung đã ký kết trong thời gian sớm nhất” - PGS.TS. Vũ Trọng Lâm nhấn mạnh.

PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao tặng sách cho đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

Tại Hội nghị, PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao tặng Tỉnh ủy Thái Bình một số đầu sách tiêu biểu mới ấn hành của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; trao tặng tài khoản sử dụng Tủ sách Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và Tủ sách Chi bộ điện tử; trao tặng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Bình 25 suất quà là các ấn phẩm quý, mới xuất bản.

Các đại biểu dự Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Tỉnh ủy Thái Bình và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả