Hội nghị trực tuyến giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Ủy ban Đối ngoại Xanh Pêtécbua

Ngày đăng: 11/09/2023 - 17:09

Chiều 11/9/2023, Hội nghị trực tuyến lần thứ hai giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Việt Nam và Ủy ban Đối ngoại Xanh Pêtécbua, Liên bang Nga đã được tổ chức. PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội, Việt Nam. Đồng chí Grigoriev Evgeny Dmitrievich, Thành ủy viên Xanh Pêtécbua - Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Xanh Pêtécbua, Liên bang Nga chủ trì tại điểm cầu Xanh Pêtécbua, Liên bang Nga.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội, Việt Nam

Dự Hội nghị, về phía Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại điểm cầu Hà Nội, Việt Nam có các đồng chí: Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập; Nguyễn Hoài Anh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập; các đồng chí ủy viên Hội đồng Biên tập - Xuất bản; đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng trực thuộc Nhà xuất bản tại Hà Nội.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội, Việt Nam

Trong thời gian qua, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Ủy ban Đối ngoại Xanh Pêtécbua, Liên bang Nga đã duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác gắn bó chặt chẽ, góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Liên bang Nga, Liên bang Nga - Việt Nam, với những dấu ấn và kết quả tốt đẹp thông qua các buổi gặp gỡ, trao đổi làm việc trực tiếp và trực tuyến. Năm 2023, Hội nghị trực tuyến lần thứ nhất giữa Nhà xuất bản và Ủy ban đã được tổ chức vào ngày 24/3.

Hội nghị trực tuyến lần thứ hai giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Ủy ban Đối ngoại Xanh Pêtécbua được tổ chức trên cơ sở kết quả của Hội nghị trực tuyến lần thứ nhất, nhằm trao đổi cụ thể hơn về các nội dung hợp tác, tiến đến ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai cơ quan, đơn vị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Grigoriev Evgeny Dmitrievich, Thành ủy viên Xanh Pêtécbua - Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Xanh Pêtécbua, Liên bang Nga khẳng định, hợp tác với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật được xem là một trong những hướng ưu tiên trong quan hệ hợp tác của Ủy ban Đối ngoại Xanh Pêtécbua. Đồng chí bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, hai bên có thể phối hợp xuất bản nhiều ấn phẩm về mối quan hệ gắn bó giữa Việt Nam và Liên bang Nga, góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước và đưa mối quan hệ hợp tác giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Ủy ban Đối ngoại Xanh Pêtécbua ngày càng gắn bó, bền chặt.

PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất Chính trị quốc gia Sự thật cho biết, nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ công lao, sự giúp đỡ và tình cảm của Nhà nước và nhân dân Liên Xô trước đây, Liên bang Nga ngày nay đã luôn đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc cũng như những năm tháng khó khăn nhất trong công cuộc xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Liên bang Nga không chỉ giúp đỡ Việt Nam về vật chất, trang thiết bị mà còn hỗ trợ đào tạo nhiều nhà khoa học hàng đầu Việt Nam. PGS.TS. Vũ Trọng Lâm cũng cho biết, bộ sách V.I. Lênin toàn tập (55 tập) do Liên Xô tài trợ, dịch và xuất bản sang tiếng Việt là bộ sách duy nhất, chính thống được sử dụng ở Việt Nam hiện nay khi nghiên cứu về lãnh tụ V.I. Lênin.

Đáp từ đồng chí Grigoriev Evgeny Dmitrievich về việc xuất bản các ấn phẩm về mối quan hệ giữa Việt Nam và Liên bang Nga, đồng chí Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nhất trí với đề xuất, mong muốn của đồng chí Thành ủy viên Xanh Pêtécbua - Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Xanh Pêtécbua, Liên bang Nga, đồng thời nhấn mạnh, việc xuất bản sách về mối quan hệ giữa hai nước là một công trình đồ sộ, bởi quan hệ giữa hai nước trong 73 năm qua là nội dung rất phong phú, được xây dựng và phát triển trên tất cả các lĩnh vực từ kinh tế, văn hóa, chính trị, quân sự và đào tào cán bộ…, đặc biệt là sự giúp đỡ của Liên Xô trong những năm Việt Nam kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

PGS.TS. Vũ Trọng Lâm bày tỏ mong muốn, thông qua Ủy ban Đối ngoại Xanh Pêtécbua, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật có thể giới thiệu đến độc giả của Việt Nam nhiều ấn phẩm hay, giá trị về đất nước, con người và nhân dân Nga. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật quan tâm đến ba cuốn sách mà phía Liên bang Nga giới thiệu, đó là: Nhà nước và thị trường: cơ chế và thể chế hội nhập Á - Âu trong điều kiện biến động toàn cầu ngày càng tăng, do S.A. Dyatlov chủ biên, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc gia Xanh Pêtécbua (UNECON) xuất bản năm 2021; Hệ thống kinh tế kiểu Á - Âu: Các vấn đề bất định về kinh tế, tác giả Afanasenko I.D., Voronov V.S., Kamyshova A.B. và những người khác: D.Y. Miropolsky, A.V. Kharlamov, do Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc gia Xanh Pêtécbua (UNECON) xuất bản năm 2019; Các thể chế thế giới: Các động lực nội tại và vai trò trong chính trị thế giới, tác giả Kuteinikov, A. E., Sergunin, AA. (ed.), do Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Xanh Pêtécbua xuất bản.

Đồng thời, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cũng đã giới thiệu 4 cuốn sách quý, có giá trị do Nhà xuất bản ấn hành, đó là: Hồ Chí Minh - Quá khứ, hiện tại và tương lai (tác giả: Phạm Văn Đồng); Hồ Chí Minh - Vĩ đại một con người (tác giả: GS. Trần Văn Giàu); Hồ Chí Minh - Tiểu sử; và cuốn sách Tổng hành dinh trong mùa xuân toàn thắng (tác giả: Đại tướng Võ Nguyên Giáp) cùng một số ấn phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng…

Tại Hội nghị, hai bên tiếp tục trao đổi về bản quyền, nội dung, kinh phí dịch và xuất bản các đầu sách dự kiến hợp tác; nội dung, chương trình hợp tác, kế hoạch, lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai bên. Theo đó, một số nội dung hai bên có thể phối hợp như: tiến hành các hoạt động về trao đổi bản quyền và xuất bản sách; nghiên cứu tổ chức bản thảo các câu nói hay về tư tưởng, chủ nghĩa yêu nước, về thanh niên… của Chủ tịch Hồ Chí Minh; cuốn sách về quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Liên bang Nga; phía Nhà xuất bản nghiên cứu đề xuất trình Ban Bí thư dịch và xuất bản cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” bằng tiếng Nga; trao tặng sách giấy và sách điện tử cho các thư viện và trường đại học tại Xanh Pêtécbua, cung cấp nguồn tài liệu để sinh viên nghiên cứu, học tập; phối hợp tổ chức không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Xanh Pêtécbua; hợp tác triển khai dự án “Các nhà khoa học Xanh Pêtécbua vĩ đại”. Mỗi năm, phía bạn sẽ xuất bản tại Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật 01 cuốn sách về 01 nhà khoa học của Xanh Pêtécbua…

Tại Hội nghị, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Ủy ban Đối ngoại Xanh Pêtécbua khẳng định hai bên luôn sẵn sàng phối hợp trên các lĩnh vực, để đóng góp vào mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Liên bang Nga, Liên bang Nga - Việt Nam. 

Bình luận