Hợp tác xuất bản các ấn phẩm có giá trị lý luận và thực tiễn phục vụ công tác đào tạo

Ngày đăng: 02/03/2023 - 18:03

Chiều 02/03/2023, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã phối hợp với Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức ký kết biên bản hợp tác giữa hai đơn vị.

Dự buổi Lễ có các đồng chí: PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hải, Phó Giám đốc Đại học quốc gia Hà Nội; Trần Quốc Bình, Giám đốc Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương: Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương, Bộ Công an...

PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và đồng chí Trần Quốc Bình, Giám đốc Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội ký kết biên bản hợp tác giữa hai đơn vị

Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội nêu rõ một số nội dung mà hai bên cùng thống nhất hợp tác ký kết gồm: hợp tác, liên kết xuất bản; công tác phát hành; nghiên cứu khoa học; xuất bản các đề án, dự án, chương trình mục tiêu quốc gia; đẩy mạnh quảng bá hình ảnh của hai đơn vị; đồng thời, quy định rõ trách nhiệm của hai cơ quan, của các đơn vị chức năng liên quan trong việc triển khai chương trình hợp tác, liên kết.

PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu tại buổi Lễ

Thay mặt lãnh đạo hai cơ quan, PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và đồng chí Trần Quốc Bình, Giám đốc Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội đã bày tỏ sự tin tưởng rằng, sự phối hợp chặt chẽ giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ góp phần cung cấp kịp thời những ấn phẩm có giá trị lý luận và thực tiễn phục vụ cho công tác đào tạo, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của hai đơn vị.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm

Bình luận