Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương: Sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011

Ngày đăng: 01/08/2011 - 14:08

Chiều 29-7-2011, tại Hà Nội, Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011. Đồng chí Nguyễn Duy Hùng, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật, Phó trưởng Khối thi đua các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì Hội nghị.

Quang-canh-Hoi-nghi

Tham dự Hội nghị có: đồng chí Nguyễn Thị Phương Mai, Phó Vụ trưởng Vụ II (Ban Thi đua khen thưởng Trung ương); đại diện lãnh đạo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và các đồng chí làm công tác thi đua - khen thưởng của 12 cơ quan trong Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương.

Qua 6 tháng thực hiện nhiệm vụ, với tinh thần nỗ lực, quyết tâm cao, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn thể Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương đã đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện và hoàn thành toàn diện, với chất lượng cao các nhiệm vụ chính trị được giao như: tham gia tổ chức, phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, bầu cử Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng… Trong đó, nổi bật là hoàn thành một khối lượng công việc lớn, được Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư biểu dương và đánh giá cao. Trong công tác tham mưu, phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; các cơ quan trong Khối đã tổ chức tốt việc nghiên cứu, thẩm định các báo cáo, đề án; công tác thông tin tổng hợp đã có sự cải tiến, nâng cao về chất lượng và đi vào nền nếp; công tác chuyên môn nghiệp vụ, công tác hậu cần phục vụ Trung ương đã có nhiều cố gắng, góp phần tích cực vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2011.

Tại Hội nghị, các đồng chí làm công tác thi đua - khen thưởng của 12 cơ quan trong Khối cơ bản nhất trí với Dự thảo Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác thi đua 6 tháng cuối năm 2011 của Khối và có những ý kiến đóng góp cụ thể, thiết thực vào Dự thảo Báo cáo này. Đồng chí Nguyễn Thị Phương Mai, Phó Vụ trưởng Vụ II (Ban Thi đua khen thưởng Trung ương) đã giải đáp thắc mắc của một số đại biểu, đồng thời, góp ý vào Dự thảo Báo cáo. Đồng chí nhấn mạnh: thời gian tới, bên cạnh công tác chuyên môn, Khối các cơ quan Trung ương cần tổ chức triển khai và thực hiện tốt hơn công tác thi đua, khen thưởng; công tác kiểm tra, giám sát cần chặt chẽ hơn; cần nêu nhiều gương người tốt, việc tốt hơn…

Năm 2011 là năm đầu tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI; quyết tâm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Trước yêu cầu nhiệm vụ đó, các cơ quan trong Khối đã xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm về công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng cuối năm 2011.

Ngọc Huệ

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả