Kinh tế truyền thông: Lý luận, thực tiễn và kinh nghiệm

Kinh tế truyền thông: Lý luận, thực tiễn và kinh nghiệm
Tác giả: Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Số trang: 799 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: 1/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách tập hợp các bài tham luận có chất lượng tại Hội thảo khoa học quốc gia “Kinh tế truyền thông: Lý luận, thực tiễn và kinh nghiệm” do Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức. Cuốn sách gồm 2 phần: Phần I: Kinh tế truyền thông - Những vấn đề lý luận cơ bản; Phần II: Thực tiễn, kinh nghiệm và giải pháp hoạt động kinh tế truyền thông trên thế giới và ở Việt Nam. Nội dung các bài viết khá phong phú, đa dạng xoay quanh chủ đề về Kinh tế truyền thông - một chủ đề còn khá mới mẻ ở Việt Nam. Dưới các góc độ tiếp cận vấn đề khác nhau; cách phân tích, luận giải khác nhau trong từng bài viết, cuốn sách là tài liệu quý giúp các nhà hoạch định chính sách, cán bộ quản lý báo chí, xuất bản, phát thanh - truyền hình, phóng viên, biên tập viên… nghiên cứu, tham khảo.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Trần Quốc Vượng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phan Thăng An (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Lê Văn Lợi (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tiểu ban văn hóa, Xã hội, Con người (Hội đồng Lý luận Trung ương)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 301.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ