Kết quả khóa bồi dưỡng ngắn hạn về quản lý xuất bản tại Hoa Kỳ theo chương trình Đề án 165

Ngày đăng: 24/06/2012 - 10:06

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2012 của Ban Chỉ đạo Đề án 165, Đoàn đại biểu các nhà xuất bản Việt Nam gồm 22 thành viên là các đồng chí Giám đốc - Tổng Biên tập các nhà xuất bản, tạp chí; các đồng chí Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị các tổng công ty phát hành, công ty in; một số cán bộ cấp vụ, chuyên viên của Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Ngoại giao và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật do đồng chí Nguyễn Duy Hùng, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật làm trưởng đoàn đã tham dự khoá bồi dưỡng ngắn hạn về quản lý xuất bản tại Hoa Kỳ từ ngày 10-6-2012 đến ngày 23-6-2012.

Anh-Nxb-di-Hoa-Ky-2


Anh-Nxb-di-Hoa-Ky

Tại Hoa Kỳ, Đoàn đã nghe các chuyên đề: Tổng quan về công nghiệp xuất bản; Nhà xuất bản và vai trò của biên tập viên; Vai trò của xuất bản trong việc xây dựng tri thức quốc gia; Những thách thức trong ngành xuất bản; Các bộ phận trong ngành xuất bản; Công tác phân phối sách và ấn phẩm của nhà xuất bản – nhìn nhận từ góc độ của người bán buôn và bán lẻ; Luật và quy định về xuất bản; Cơ cấu, vai trò, chức năng và mô hình hoạt động của Hiệp hội các hiệu sách Mỹ; Xuất bản số và kinh doanh sản phẩm xuất bản số; Chiến lược tiếp thị toàn cầu của Harper Collins; Cơ cấu lại các nhà xuất bản để thích ứng với sự phát triển mạnh mẽ về công nghệ… do các giáo sư Trường Đại học Florida Atlantic, các nhà lãnh đạo, quản lý và các chuyên gia cao cấp của SAGE Publications Inc, Cengage Learning, Sun Sentinel, American Books Association (ABA), Harper Collins… giới thiệu và trao đổi. Đoàn đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo Trường đại học Florida Atlantic, Thư viện của Trường, Tòa soạn và nhà máy in báo Sun Sentinel, Hiệp hội các hiệu sách Mỹ, tập đoàn Harper Collins. Đoàn đã tranh thủ thời gian đi thăm một số thành phố của bang Florida như Fort Lauderdale, Miami, các địa điểm nổi tiếng của Thủ đô Washington và thành phố New York.

Anh-Nxb-di-Hoa-Ky-1


Trong thời gian học tập, bồi dưỡng tại Hoa Kỳ, Đoàn đã được Trường đại học Florida Atlantic, Công ty TNHH Koufatzis and Associates tạo điều kiện, bố trí đối tác, chương trình làm việc thiết thực, hiệu quả và tiếp đón chu đáo, trọng thị. Khoá bồi dưỡng ngắn hạn về quản lý xuất bản tại Hoa Kỳ của Đoàn đã đạt được các mục đích đề ra và thu được nhiều kết quả tốt đẹp.

Trần Quốc Dân

 

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả