Ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, giai đoạn 2023-2030

Ngày đăng: 15/09/2023 - 17:09

Sáng 15/9/2023, tại Hà Nội, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác, giai đoạn 2023-2030.

Dự Hội nghị có đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Công Dũng, Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Điện tử Đảng Cộng sản; Đại tá Phạm Hải Trung, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo của hai cơ quan, đơn vị. Đồng chí Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cùng tham dự Hội nghị.

Đại tá Phạm Hải Trung, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Phạm Hải Trung, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho biết, trong những năm vừa qua, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiệm vụ đón tiếp, tuyên truyền, bảo đảm an ninh, nghi lễ; đồng thời Ban Quản lý Lăng đã thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền nhằm phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của công trình Lăng trong giai đoạn mới. Đạt được những kết quả trên, một trong những yếu tố quan trọng là nhờ sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, trực tiếp là Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời tuyên truyền, lan tỏa kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, công tác xây dựng Đảng bộ Đoàn 969 đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Đại diện Lãnh đạo Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ký kết chương trình phối hợp công tác

Tại Hội nghị, hai cơ quan đã thống nhất ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2023-2030. Theo đó, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; tuyên truyền về kết quả thực hiện nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý nghĩa chính trị, văn hóa của Công trình Lăng trong giai đoạn mới…

Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng  Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương  ghi nhận và biểu dương những đóng góp quan trọng mà Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực hiện trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị, ngoài những nội dung đã thể hiện trong chương trình ký kết, hai cơ quan cần tăng cường các buổi hội thảo, tọa đàm về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức các chương trình chính luận nghệ thuật về Chủ tịch Hồ Chí Minh; phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật để có được nguồn tư liệu, đề tài sách quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và Nhà nước; đồng thời cần tổ chức hoạt động sơ kết nhằm đánh giá, nhìn nhận lại những nội dung phối hợp ký kết giữa hai đơn vị qua từng năm. Đồng chí Phan Xuân Thủy bày tỏ sự tin tưởng hai cơ quan sẽ phối hợp chặt chẽ, đồng thuận, quyết tâm vì lợi ích chung, phát huy thế mạnh đặc thù của mỗi bên, phát triển mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai cơ quan, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền trong tình hình mới.

Đồng chí Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao tặng sách cho Lãnh đạo Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã trao tặng Lãnh đạo Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cuốn sách “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là ấn phẩm mới nhất của đồng chí Tổng Bí thư được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành vào tháng 9/2023. Cuốn sách chọn lọc 38 bài viết, bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, thể hiện những quan điểm và định hướng quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược và toàn diện của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, nhằm triển khai và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đất nước; đồng thời gợi mở những định hướng để các cấp, các ngành, địa phương quán triệt nhằm phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả