Lễ bàn giao và tiếp nhận Công đoàn Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật

Ngày đăng: 14/08/2013 - 16:08

Ngày 14-8-2013, tại trụ sở Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật đã diễn ra Lễ bàn giao và tiếp nhận Công đoàn Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật từ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm (thuộc LĐLĐ Thành phố Hà Nội) về trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam. Dự buổi lễ, có đại diện lãnh đạo Công đoàn Viên chức Việt Nam, LĐLĐ Thành phố Hà Nội, LĐLĐ quận Hoàn Kiếm; Lãnh đạo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật, đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội cơ quan, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và tổ trưởng, tổ phó các tổ công đoàn của Nhà xuất bản tại Hà Nội.

Le ban giao va tiep nhan

Là một đơn vị trực thuộc LĐLĐ quận Hoàn Kiếm, trong những năm qua, Công đoàn Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật đã không ngừng phát triển, có nhiều đóng góp quan trọng cho phong trào công đoàn của quận Hoàn Kiếm. Công đoàn đã tổ chức tốt việc vận động đoàn viên Công đoàn thi đua lao động, tham gia quản lý cơ quan, cải tiến lề lối làm việc; phối hợp với chuyên môn bảo đảm việc làm, cải thiện điều kiện lao động, nâng cao đời sống và phúc lợi cho đoàn viên; kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật đối với người lao động, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; giáo dục, nâng cao trình độ mọi mặt cho đoàn viên; xây dựng tổ chức Công đoàn cơ quan vững mạnh. Với những thành tích, đóng góp xuất sắc, Công đoàn Nhà xuất bản và nhiều đoàn viên Công đoàn đã liên tục được Liên đoàn Lao động cấp trên biểu dương, khen thưởng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Đại Khu, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam - đơn vị tiếp nhận Công đoàn Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật đã đánh giá cao những kết quả mà Công đoàn Nhà xuất bản đã đạt được trong những năm qua và tin tưởng rằng Công đoàn Nhà xuất bản sẽ nhanh chóng hòa nhập vào hệ thống và có nhiều đóng góp vào phong trào chung của Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Cũng tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Duy Hùng, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản đã đề nghị trong thời gian tới, Công đoàn Nhà xuất bản cần tập trung làm tốt một số việc sau: một là, Ban Chấp hành Công đoàn cần sớm ổn định tổ chức, thực hiện tốt hơn nữa chức năng tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên công đoàn; hai là, tiếp tục đổi mới toàn diện và đồng bộ các khâu công tác nhằm tiếp tục xây dựng, phát triển Nhà xuất bản; ba là, xây dựng chương trình hành động của Công đoàn cơ quan bám sát Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI, chương trình hoạt động của Công đoàn Viên chức Việt Nam và nhiệm vụ chính trị của cơ quan; bốn là, Ban Chấp hành Công đoàn cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với chuyên môn để thực hiện nhiệm vụ; năm là, chủ động, tích cực kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực...

Việc chuyển về trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho Công đoàn Nhà xuất bản thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình.

Giao Linh 

Bình luận