Lễ khánh thành công trình trụ sở làm việc Nhà xuất bản và Phát hành sách quốc gia Lào

Ngày đăng: 01/06/2013 - 15:06

Thực hiện chủ trương của Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, được sự quan tâm giúp đỡ, phối hợp của các ban, cơ quan Trung ương của hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam - Lào, các đơn vị có liên quan về kế hoạch đầu tư xây dựng mới trụ sở làm việc của Nhà xuất bản và Phát hành sách quốc gia Lào, ngày 17-5-2013, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Việt Nam phối hợp với Nhà xuất bản và Phát hành sách quốc gia Lào, Tổng Công ty 36, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao đưa vào sử dụng công trình Trụ sở làm việc Nhà xuất bản và Phát hành sách quốc gia Lào tại Thủ đô Viêng chăn, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

IMG 0676

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của Việt Nam và Lào chụp ảnh lưu niệm

Đây là công trình thể hiện sự quan tâm của hai Đảng và hai Nhà nước Việt Nam và Lào đối với sự nghiệp xuất bản. Khi công trình Trụ sở làm việc Nhà xuất bản và Phát hành sách quốc gia Lào được khánh thành và bàn giao sẽ tạo lập điểm xuất phát cao hơn trong chiến lược phát triển lâu dài của Nhà xuất bản và Phát hành sách quốc gia Lào, nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, bảo đảm thực hiện tốt vai trò nòng cốt của Nhà xuất bản và Phát hành sách quốc gia Lào trong việc biên tập, xuất bản và phát hành các sách của Đảng và Nhà nước Lào, làm công cụ sắc bén trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, trong việc tuyên truyền, phổ biến quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Lào, nâng cao kiến thức của nhân dân, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước Lào.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Duy Hùng, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật nhấn mạnh, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Việt Nam coi việc khánh thành và bàn giao đưa vào sử dụng công trình Trụ sở làm việc của Nhà xuất bản và Phát hành sách quốc gia Lào là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, là niềm vinh dự lớn được trực tiếp làm chủ đầu tư và trao tặng món quà của Đảng và Nhà nước Việt Nam cho bạn Lào, thể hiện mối quan hệ hữu nghị, hợp tác gắn bó truyền thống giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Việt Nam và Nhà xuất bản và Phát hành sách quốc gia Lào, góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

PV


Bình luận