Lễ ký hợp đồng hợp tác đầu tư

Ngày đăng: 01/08/2011 - 13:08

Chiều 29-7-2011, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật và Công ty Cổ phần hạ tầng và bất động sản Việt Nam tổ chức Lễ ký hợp đồng hợp tác kinh doanh xây dựng và khai thác Dự án “Tòa nhà văn phòng và trụ sở Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật” tại 24 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Lanh_dao_hai_ben_ky_hop_dong_hop_tac_dau_tu

Lãnh đạo hai bên ký hợp đồng hợp tác đầu tư

Đến dự Lễ ký, về phía đối tác có: ông Trần Văn Tá, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Tài chính, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước, đại diện cổ đông lớn nhất của Công ty cổ phần hạ tầng và bất động sản Việt Nam; ông Phạm Đức Hoàn, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần hạ tầng và bất động sản Việt Nam và các thành viên cùng đi; về phía Nhà xuất bản, có: ông Nguyễn Duy Hùng, Giám đốc - Tổng Biên tập, các ông, bà trong ban lãnh đạo Nhà xuất bản, Ban Chấp hành Đảng bộ, Thường vụ Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Trưởng ban Thanh tra nhân dân, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Nhà xuất bản; cùng dự còn có đại diện của tư vấn pháp lý và tài chính của hai bên.

Tại buổi Lễ, sau khi thống nhất các điều khoản trong Hợp đồng, ông Nguyễn Duy Hùng và ông Phạm Đức Hoàn đã tiến hành nghi kễ ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh xây dựng và khai thác Dự án Tòa nhà văn phòng và trụ sở Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật tại 24 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội trước sự chứng kiến của các thành viên trong buổi Lễ. Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản trong Hợp đồng. Những phát sinh trong quá trình thực hiện, hai bên sẽ cùng bàn bạc và tìm cách giải quyết để đạt được hiệu quả cao nhất và bảo đảm lợi ích của hai bên.

PNH

Bình luận