Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác, liên kết xuất bản, nghiên cứu khoa học và đào tạo cán bộ biên tập, xuất bản giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật và Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Ngày đăng: 26/07/2013 - 14:07

Sáng 25-7-2013, tại trụ sở Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật đã diễn ra Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác, liên kết xuất bản, nghiên cứu khoa học và đào tạo cán bộ biên tập, xuất bản giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật và Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Le ky ket

Dự buổi lễ, phía Học viện Báo chí và Tuyên truyền có PGS.TS. Trương Ngọc Nam, Giám đốc Học viện; PGS.TS. Phạm Huy Kỳ, Phó Giám đốc Học viện và đại diện lãnh đạo Văn phòng, Ban quản lý khoa học, Khoa Xuất bản, Phòng Tài vụ của Học viện. Về phía Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật, có TS. Nguyễn Duy Hùng, Giám đốc - Tổng Biên tập; TS. Hoàng Phong Hà, Phó Giám đốc Thường trực - Phó Tổng Biên tập; TS. Vũ Trọng Lâm, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập cùng đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên và đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị chức năng của Nhà xuất bản.

Biên bản ghi nhớ giữa Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật và Học viện Báo chí và Tuyên truyền nêu rõ 3 nội dung mà hai bên cùng thống nhất hợp tác ký kết gồm: hợp tác, liên kết xuất bản; nghiên cứu khoa học; đào tạo, bồi dưỡng, đồng thời quy định rõ trách nhiệm của hai cơ quan cũng như trách nhiệm của các đơn vị chức năng liên quan trong việc triển khai chương trình hợp tác, liên kết.

Thay mặt lãnh đạo Học viện Báo chí và Tuyên truyền, PGS.TS. Trương Ngọc Nam đã giới thiệu tình hình hoạt động của Học viện, khẳng định việc liên kết chặt chẽ với các cơ quan xuất bản, đặc biệt là Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật, cơ quan xuất bản lớn nhất của cả nước trong công tác xuất bản sách, tài liệu phục vụ việc nghiên cứu, học tập và giảng dạy tại Học viện.

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Nguyễn Duy Hùng khẳng định, đây là sự kiện quan trọng mở đầu trong kế hoạch hoạt động của hai cơ quan và cũng là tiền đề cho các hoạt động phối hợp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của hai cơ quan trong những năm tiếp theo. Việc hợp tác giữa hai cơ quan sẽ được nâng lên toàn diện, có tính chiến lược, có bề rộng, chiều sâu, thiết thực, hiệu quả hơn, phạm vi phối hợp sẽ được triển khai một cách toàn diện.

Giao Linh

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả