Lịch sử chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh (1945 - 2015)

Lịch sử chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh (1945 - 2015)
Tác giả: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Số trang: 0 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 11/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Bộ sách Lịch sử chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh (1945 - 2015) với tổng dung lượng hơn 1.000 trang, là một trong những công trình đồ sộ về lịch sử chính quyền địa phương; góp phần tái hiện nhằm tổng kết tương đối đầy đủ, toàn diện, có hệ thống quá trình ra đời và phát triển về tổ chức và hoạt động của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh qua các chặng đường gian khổ nhưng rất anh hùng trên địa bàn trọng điểm của cả nước trong thời chiến lẫn thời bình. Qua đó, rút ra những bài học kinh nghiệm quý trong quá trình lãnh đạo, điều hành bộ máy. Bộ sách được chia làm 3 tập, gồm:

  Tập I: Chính quyền cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định trong công cuộc kháng chiến chống xâm lược (1945 - 1975).

  Tập II: Chính quyền nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (1975 - 2015).

  Tập III: Chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh - Sự kiện và tư liệu.

  Đây là tài liệu quan trọng, góp phần tuyên truyền, giới thiệu rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân Thành phố, nâng cao lòng tự hào, ý chí quyết tâm thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh; đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý Nhà nước xây dựng chính quyền của dân, do dân, vì dân, ngày càng vững mạnh, trong sạch và xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia hoặc thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Bộ sách có số trang: Tập 1: 335; Tập 2: 387; Tập 3: 319.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn
  Giá tiền: 39.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
  Giá tiền: 89.000 đ
  Tác giả: Lương Thị Quyên (Chủ biên)
  Giá tiền: 119.000 đ
  Tác giả: TS. Trương Quốc Việt - TS. Lý Thị Huệ
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 14.000 đ
  Tác giả: Đảng Cộng sản Việt Nam
  Giá tiền: 106.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử công an, Bộ Công an
  Giá tiền: Liên hệ