Lịch sử Đảng bộ huyện Ea H'Leo (1945 - 2020)

Lịch sử Đảng bộ huyện Ea H'Leo (1945 - 2020)
Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ea H'Leo (Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk)
Số trang: 452 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: 12/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Ea H'leo là huyện cửa ngõ phía bắc của tỉnh Đắk Lắk, thuộc miền trung cao nguyên, có nhiều tài nguyên về rừng và đất để phát triển kinh tế - xã hội. Vùng đất Ea H'leo có bề dày lịch sử, văn hóa, có truyền thống đấu tranh cách mạng quật cường, góp phần xứng đáng vào cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, gìn giữ và bảo vệ nền độc lập của dân tộc Việt Nam.

  Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam trực tiếp là Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Ea H'leo đã đứng lên lật đổ ách thống trị của thực dân phong kiến, góp phần làm nên thắng lợi to lớn của Cách mạng tháng Tám năm 1945; cùng nhân dân tỉnh Đắk Lắk và cả nước lập nên những chiến công vĩ đại trong 30 năm đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

  Khi đất nước hòa bình, bước vào công cuộc đổi mới, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Ea H'leo tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nỗ lực xây dựng và phát triển quê hương giàu mạnh, bền vững, cùng nhân dân cả nước thực hiện mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Với những thành tích xuất sắc đã đạt được trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Ea H'leo đã vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

  Cuốn sách Lịch sử đảng bộ huyện Ea H'leo (1945 - 2020) do Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ea H'leo chỉ đạo tổ chức nghiên cứu và biên soạn tập trung trình bày quá trình Đảng bộ huyện Ea H'leo lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân các dân tộc xây dựng và phát triển mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương; nêu bật những thành tựu to lớn, vẻ vang qua các thời kỳ cách mạng và trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa của địa phương; đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm lịch sử nhằm xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là hạt nhân lãnh đạo nhân dân xây dựng và phát triển huyện Ea H'leo ngày càng giàu đẹp, văn minh.

  Cuốn sách là tài liệu quý, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao lòng tự hào về quê hương, đất nước, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện, đặc biệt là thế hệ trẻ ra sức học tập, công tác, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: TS. Lương Trọng Thành, ThS. Nguyễn Ngọc Thắng, ThS. Nguyễn Xuân Anh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kon Tum
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ huyện Than Uyên (Đảng bộ tỉnh Lai Châu)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thanh Quang
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trần Thị Hải Yến, TS. Đàm Bích Hiên, TS. Ngô Văn Vũ (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Dân vận Trung ương
  Giá tiền: 130.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình An (huyện ủy Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng ủy - Ban Chỉ huy quân sự quận Bình Tân (Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ quận Long Biên (Đảng bộ Thành phố Hà Nội)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Đức - xã Thạnh Đức(Đảng bộ huyện Bến Lức)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hoàng Mai, Đảng bộ Thành phố Hà Nội
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã An Thọ, Đảng bộ huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
  Giá tiền: Liên hệ