Lịch sử Đảng bộ thành phố Cần Thơ, tập III (1954 - 1975)

Lịch sử Đảng bộ thành phố Cần Thơ, tập III (1954 - 1975)
Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Cần Thơ
Số trang: 484 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng 9/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách ghi lại những trang sử vẻ vang, hào hùng của Đảng bộ và nhân dân thành phố Cần Thơ trong suốt chặng đường đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược từ năm 1954 đến mốc son lịch sử chói lọi - đại thắng mùa Xuân năm 1975. Cuốn sách được biên soạn công phu, nghiêm túc, bảo đảm tính chân thực của lịch sử nên đây được xem là nguồn liệu quý giá, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống quê hương, đất nước cho cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố Cần Thơ nói riêng, nhân dân cả nước nói chung, đặc biệt là cổ vũ cho các thế hệ trẻ tiếp nối tinh thần cách mạng nhằm tiếp tục phấn đấu thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Bạn đọc có thể nghiên cứu, tham khảo cuốn sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nhiều tác giả
  Giá tiền: 598.000 đ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo biên soạn Lịch sử Hải Phòng, Thành ủy - Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Phạm Văn Đức (Chủ biên)
  Giá tiền: 121.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Mạch Quang Thắng (Chủ biên)
  Giá tiền: 84.000 đ
  Tác giả: Huyện ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Huyện ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ