Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Cự Thắng (1945 – 2020)

Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Cự Thắng (1945 – 2020)
Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cự Thắng
Số trang: 250 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: 2/2023
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cự Thắng là xã miền núi nằm ở phía Đông Nam huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ; là vùng đất được khai phá từ lâu đời. Trải qua những biến động lịch sử, vùng đất có nhiều lần thay đổi về địa giới hành chính và dân cư. Đến nay, vùng đất Cự Thắng là nơi sinh sống của nhiều dân tộc với nền văn hóa phong phú, đặc sắc.

  Trước cách mạng tháng Tám năm 1945, nhân dân Cự Thắng dưới ách áp bức, thống trị của chế độ thực dân - phong kiến; đặc biệt là vùng dân tộc thiểu số còn phải chịu thêm cả chế độ thổ tù, thổ lang (ông Mường), do vậy, đời sống của nhân dân hết sức cực khổ, bần cùng, nhiều gia đình phải ly tán…

  Từ năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Cự Thắng đã cùng cả nước đứng lên giành chính quyền và đấu tranh bảo vệ thành quả cách mạng Tháng Tám. Cuối tháng 3/1948, Chi bộ Hưng Hoàng (bao gồm: xã Cự Thắng, xã Tất Thắng, xã Thắng Sơn, xã Cự Đồng ngày nay) được thành lập. Từ đây, mọi phong trào cách mạng của xã đã có sự lãnh đạo thường xuyên, trực tiếp của Chi bộ Đảng. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, tiếp đó là kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Đảng bộ và nhân dân xã Cự Thắng đã trực tiếp chiến đấu, tham gia phục vụ chiến đấu; xây dựng hậu phương vững mạnh. Phong trào cách mạng của xã Cự Thắng phát triển mạnh mẽ, có nhiều đóng góp xuất sắc, trở thành điển hình tiên tiến, lá cờ đầu của huyện trên một số lĩnh vực công tác.

  Trong công cuộc đổi mới đất nước, Đảng bộ xã Cự Thắng lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế - xã hội. Bộ mặt nông thôn miền núi của địa phương từng ngày thay da đổi thịt, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

  Cuốn sách Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Cự Thắng (1945-2020) ghi lại truyền thống lịch sử, văn hóa vùng đất, con người và phong trào cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Cự Thắng từ khi thành lập đến nay; góp phần làm rõ và khẳng định vai trò của Đảng bộ trong quá trình lãnh đạo nhân dân Cự Thắng cùng với nhân dân huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ và nhân dân cả nước đánh thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược; khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh, cùng cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội; tiến hành công cuộc đổi mới và từng bước đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới Cự Thắng ngày càng văn minh, giàu đẹp.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kon Tum
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Lương Trọng Thành, ThS. Nguyễn Ngọc Thắng, ThS. Nguyễn Xuân Anh (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kon Tum
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng bộ huyện Than Uyên (Đảng bộ tỉnh Lai Châu)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thanh Quang
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Trần Thị Hải Yến, TS. Đàm Bích Hiên, TS. Ngô Văn Vũ (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Dân vận Trung ương
  Giá tiền: 130.000 đ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình An (huyện ủy Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Đảng ủy - Ban Chỉ huy quân sự quận Bình Tân (Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ quận Long Biên (Đảng bộ Thành phố Hà Nội)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Đức - xã Thạnh Đức(Đảng bộ huyện Bến Lức)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hoàng Mai, Đảng bộ Thành phố Hà Nội
  Giá tiền: Liên hệ