Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang (1930 - 2020)

Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang (1930 - 2020)
Tác giả: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang
Số trang: 348 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng 9/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách ghi lại những trang sử vẻ vang qua các thời kỳ, góp phần khơi dậy niềm tự hào của các tầng lớp nhân dân và các thế hệ cán bộ làm công tác Mặt trận, từ đó cũng cố niềm tin vào đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

  Bạn đọc có thể nghiên cứu, tham khảo cuốn sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nhiều tác giả
  Giá tiền: 598.000 đ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo biên soạn Lịch sử Hải Phòng, Thành ủy - Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Phạm Văn Đức (Chủ biên)
  Giá tiền: 121.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Mạch Quang Thắng (Chủ biên)
  Giá tiền: 84.000 đ
  Tác giả: Huyện ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Huyện ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ