Lịch sử truyền thống cách mạng của đảng bộ và nhân dân xã Thiện Mỹ (1930 - 2015)

Lịch sử truyền thống cách mạng của đảng bộ và nhân dân xã Thiện Mỹ (1930 - 2015)
Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thiện Mỹ, Đảng bộ huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long
Số trang: 288 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng 12/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách ghi lại chặng đường xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ và nhân dân xã Thiện Mỹ, những thành quả đáng tự hào đạt được trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. Những thành tựu cùng kinh nghiệm quý báu đó chính là nền tảng cho cán bộ và nhân dân xã Thiện Mỹ vững bước trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; góp phần giáo dục giá trị truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nhiều tác giả
  Giá tiền: 598.000 đ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo biên soạn Lịch sử Hải Phòng, Thành ủy - Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Phạm Văn Đức (Chủ biên)
  Giá tiền: 121.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Mạch Quang Thắng (Chủ biên)
  Giá tiền: 84.000 đ
  Tác giả: Huyện ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Huyện ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ