Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa (Xuất bản lần thứ 2)

Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa (Xuất bản lần thứ 2)
Tác giả: Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam
Số trang: 559 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: 01/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách lựa chọn những lời dạy, lời căn dặn, khen tặng, động viên… của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được trích lục, sắp xếp theo diễn tiến ngày tháng với mục đích để cán bộ, chiến sĩ tự tu dưỡng, học tập, rèn luyện, hoàn thiện bản thân theo tinh thần phê bình và tự phê bình, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Bác và Nhân dân. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: Nhiều tác giả
  Giá tiền: 54.000 đ
  Tác giả: Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: 68.000 đ
  Tác giả: Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: 88.000 đ
  Tác giả: Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: 156.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Lại Quốc Khánh
  Giá tiền: 148.000 đ
  Tác giả: Đại tướng Võ Nguyên Giáp
  Giá tiền: 155.000 đ
  Tác giả: T. Lan
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Viết Hoàn
  Giá tiền: 198.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Khắc Nho
  Giá tiền: 76.000 đ
  Tác giả: Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương)
  Giá tiền: 107.000 đ
  Tác giả: Giáo sư Đặng Xuân Kỳ (Chủ biên)
  Giá tiền: 101.000 đ
  Tác giả: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh -Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ