Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa (Xuất bản lần thứ 2)

Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa (Xuất bản lần thứ 2)
Tác giả: Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam
Số trang: 559 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 01/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách lựa chọn những lời dạy, lời căn dặn, khen tặng, động viên… của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được trích lục, sắp xếp theo diễn tiến ngày tháng với mục đích để cán bộ, chiến sĩ tự tu dưỡng, học tập, rèn luyện, hoàn thiện bản thân theo tinh thần phê bình và tự phê bình, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Bác và Nhân dân. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 88.000 đ
  Tác giả: Vụ Ngoại giao văn hóa và UNESCO, Bộ Ngoại giao Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Ái Quốc
  Giá tiền: 51.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Khá (Chủ biên), ThS. Nguyễn Huỳnh Bích Phương
  Giá tiền: 153.000 đ
  Tác giả: Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Trình Quang Phú (tuyển chọn và biên soạn)
  Giá tiền: 186.000 đ
  Tác giả: GS. Trần Văn Giàu
  Giá tiền: 33.000 đ
  Tác giả: X.Y.Z
  Giá tiền: 35.000 đ
  Tác giả: Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 99.000 đ