Lời Bác (xuất bản lần thứ ba)

Lời Bác (xuất bản lần thứ ba)
Tác giả: Hồ Chí Minh
Số trang: 150 trang
Giá tiền: 43.000 đ
Xuất bản: 5/2022
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách được cập nhật theo bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập, gồm 15 tập, do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản năm 2021. Cuốn sách tuyển chọn những đoạn trích từ các bài viết, bài nói, lời kêu gọi và những tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được sắp xếp theo các chủ đề:

  I. Không  có gì quý hơn độc lập, tự do.

  II. Đảng ta là đảng cách mạng, đảng viên phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tố thật trung thành của nhân dân.

  III. Nước lấy dân làm gốc, chính quyền là của nhân dân.

  IV. Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công.

  V. Muôn vàn tình yêu thương.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 109.000 đ
  Tác giả: TS. Trần Quang Tiệp
  Giá tiền: 213.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 62.000 đ
  Tác giả: Luật sư Trương Ngọc Liêu
  Giá tiền: 63.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái, PGS.TS. Bùi Tiến Đạt (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Hòa Bình (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Ngân - TS. Nguyễn Thị Hồng Yến (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 14.000 đ