Luật thuế giá trị gia tăng

Luật thuế giá trị gia tăng
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 24 trang
Giá tiền: 4.500 đ
Xuất bản: Tháng
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung sách gồm: Lệnh công bố Luật của Chủ tịch nước; toàn nội dung Luật thuế giá trị gia tăng vừa được kỳ họp thứ ba Quốc hội khoá XII thông qua ngày 3-6-2008, gồm 4 chương, 16 điều, quy định đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ và phương pháp tính thuế, khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng. Luật có hiệu lực từ ngày 1-1-2009, thay thế Luật thuế giá trị gia tăng năm 1997 được sửa đổi, bổ sung năm 2003, bãi bỏ Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế giá trị gia tăng năm 2005.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 32.000 đ
  Tác giả: Quốc hội
  Giá tiền: 110.000 đ
  Tác giả: Luật sư, TS. Phan Trung Hoài
  Giá tiền: 218.000 đ