Luật Thủy sản

Luật Thủy sản
Tác giả: Quốc hội
Số trang: 144 trang
Giá tiền: 29.000 đ
Xuất bản: Tháng 7/2020
  • Thông tin sách
  • Bình luận
  • Luật Thủy sản (hiện hành) được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 21/11/2017 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019. Luật gồm 9 chương, 105 điều, quy định về hoạt động thủy sản; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động thủy sản hoặc có liên quan đến hoạt động thủy sản; quản lý nhà nước về thủy sản.

    Sản phẩm cùng loại