Loading...

Môi trường và phát triển trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Môi trường và phát triển trong bối cảnh biến đổi khí hậu
Tác giả: Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam (GS.TSKH. Phạm Ngọc Đăng chủ biên)
Số trang: 488 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng Quý I-2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách do Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam tổ chức biên soạn, GS.TSKH. Phạm Ngọc Đăng làm chủ biên. Nội dung cuốn sách được kết cấu thành 10 chương:

  Chương 1: Hiện trạng môi trường Việt Nam;

  Chương 2: Các thách thức môi trường Việt Nam và giải pháp khắc phục;

  Chương 3: Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững ở Việt Nam;

  Chương 4: Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu;

  Chương 5: Hoàn thiện thể chế kinh tế xanh;

  Chương 6: Xanh hóa các ngành kinh tế chủ yếu của Việt Nam;

  Chương 7: Phát triển bền vững ở Việt Nam từ góc nhìn tài nguyên và môi trường;

  Chương 8: Phát triển bền vững ở các vùng nước ta từ góc nhìn tài nguyên và môi trường;

  Chương 9: Vai trò của cộng đồng dân cư trong bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và ứng phó với biến đổi khí hậu;

  Chương 10: Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và ứng phó với biến đổi khí hậu.

  Cuốn sách là tài liệu hữu ích, giúp người đọc nhìn nhận tổng thể hiện trạng, thách thức và định hướng giải quyết các vấn đề về bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu, thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy Lạng Sơn
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Trần Thị Thùy Linh - Trịnh Thị Kim Thoa
  Giá tiền: 52.000 đ
  Tác giả: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Phước, Đảng bộ huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hòa Thành, Đảng bộ huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Thị Hoài Hương
  Giá tiền: 113.000 đ
  Tác giả: Ban Bình luận, Nhân dân nhật Báo, Trung Quốc
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cát Quế
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị
  Giá tiền: Liên hệ