Loading...

Một số nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Một số nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tác giả: Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Số trang: 114 trang
Giá tiền: Liên hệ
Xuất bản: Tháng 12/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách tập hợp các nghị quyết, hướng dẫn, đề án đã được Trung ương Hội Nông dân phát hành đơn lẻ trong thời gian qua. Nội dung cuốn sách góp phần quán triệt và triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023; tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị trực thuộc của Hội Nông dân Việt Nam học tập và làm theo. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Đinh Quốc Thị (Chủ biên)
  Giá tiền: 298.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Lý luận Trung ương
  Giá tiền: 77.000 đ
  Tác giả: ThS. Mai Yến Nga (Tuyển chọn)
  Giá tiền: 43.000 đ
  Tác giả: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà - TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền - TS. Biện Thị Hoàng Ngọc - TS. Đặng Minh Phụng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
  Giá tiền: Liên hệ