Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân tộc của hệ thống chính trị ở vùng dân tộc thiểu số nước ta hiện nay (Sách chuyên khảo)

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân tộc của hệ thống chính trị ở vùng dân tộc thiểu số nước ta hiện nay (Sách chuyên khảo)
Tác giả: Đậu Tuấn Nam - Vũ Hải Vân - Trương Bảo Thanh (Đồng chủ biên)
Số trang: 392 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 7/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách gồm 4 chương, phân tích thực trạng chất lượng, hiệu quả, những mặt thuận lợi và khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện các công tác dân tộc ở vùng dân tộc thiểu số những năm qua, đồng thời chỉ ra những hạn chế, bất cập, những vấn đề mới nảy sinh, trên cơ sở đó đề xuất các nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác dân tộc của hệ thống chính trị ở vùng dân tộc thiểu số đến năm 2030. Cuốn sách góp phần cung cấp cơ sở lý luận, thực tiễn cho các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định chính sách trong việc xây dựng, thực hiện công tác dân tộc và ban hành các chính sách đối với vùng dân tộc trong thời gian tới. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia và thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: PGS.TS. Hoàng Anh và TS. Trần Văn Đông (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 92.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Xuân Phúc
  Giá tiền: 760.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 49.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 51.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 40.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 53.000 đ
  Tác giả: Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: Liên hệ