Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học và tạp chí của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Tạp chí Cộng sản

Ngày đăng: 24/04/2023 - 15:04

Sáng 24/4/2023, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Tạp chí Cộng sản đã có buổi làm việc nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học và tạp chí giữa hai đơn vị.

Dự buổi làm việc có các đồng chí: PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Cộng sản; đại diện lãnh đạo một số ban, đơn vị thuộc Tạp chí Cộng sản và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Tại buổi làm việc, hai đơn vị đã cùng trao đổi và thống nhất một số nội dung phối hợp nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học và tạp chí, góp phần hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ chính trị được giao của mỗi cơ quan, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Thông qua đó giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao kiến thức của nhân dân về chính trị, lý luận và pháp luật, phục vụ sự nghiệp đổi mới đất nước và nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dịp này, lãnh đạo Tạp chí Cộng sản chúc mừng Nhà xuất bản nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023.

PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Cộng sản tặng hoa chúc mừng Nhà xuất bản nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023

Các đại biểu chụp hình lưu niệm

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả