Loading...

Năng động Hồ Chí Minh (Xuất bản lần thứ hai)

Năng động Hồ Chí Minh (Xuất bản lần thứ hai)
Tác giả: Thép Mới
Số trang: 216 trang
Giá tiền: 66.000 đ
Xuất bản: Tháng 5-2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách là chuyện kể về Chủ tịch Hồ Chí Minh từ khi Người rời Liên Xô tới Trung Quốc cho đến khi Người trở về Tổ quốc năm 1941 trực tiếp lãnh đạo nhân dân ta giành chính quyền. Dựa vào nhân chứng cụ thể và tư liệu xác thực từ nhiều phía, tác giả - nhà văn, nhà báo Thép Mới đã cố gắng phác thảo chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh ở một thời điểm lịch sử đầy biến cố và rất sôi động, khi Người sống và hoạt động cách mạng trong những hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, gian khổ.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Học viện Quản lý giáo dục
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. Trần Văn Giàu
  Giá tiền: 33.000 đ
  Tác giả: Vũ Kỳ
  Giá tiền: 50.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Ái Quốc
  Giá tiền: 31.000 đ
  Tác giả: T. Lan
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Vũ Kỳ
  Giá tiền: 103.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Võ Văn Lộc
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Tập thể tác giả (biên soạn)
  Giá tiền: 175.000 đ