Loading...

Nghệ thuật trả lời phỏng vấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nghệ thuật trả lời phỏng vấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tác giả: Tập thể tác giả (biên soạn)
Số trang: 440 trang
Giá tiền: 175.000 đ
Xuất bản: Tháng 5-2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Cuốn sách bao gồm 128 bài viết, bài trả lời phỏng vấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh được tuyển chọn từ bộ sách Hồ Chí Minh Toàn tập (gồm 15 tập) do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành năm 2011. Qua cuốn sách, bạn đọc có thể học tập phong cách, nghệ thuật trả lời phỏng vấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là những bài học, kinh nghiệm quý báu cho những người làm công tác báo chí nói chung và những người thường xuyên tiếp xúc, trả lời phỏng vấn báo chí, truyền thông nói riêng.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Học viện Quản lý giáo dục
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. Trần Văn Giàu
  Giá tiền: 33.000 đ
  Tác giả: Vũ Kỳ
  Giá tiền: 50.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Ái Quốc
  Giá tiền: 31.000 đ
  Tác giả: T. Lan
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Vũ Kỳ
  Giá tiền: 103.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Võ Văn Lộc
  Giá tiền: 145.000 đ
  Tác giả: Ban Tuyên giáo Trung ương - Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo
  Giá tiền: 151.000 đ