Nghiệm thu Đề án Xây dựng và nâng cấp Bản tin khoa học của Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương

Ngày đăng: 13/07/2013 - 09:07

Chiều 12-7-2013, tại trụ sở Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức nghiệm thu cấp bộ Đề án Xây dựng và nâng cấp Bản tin khoa học của Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, mã số KHBĐ (2013)-46. GS.TS. Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu. TS. Vũ Trọng Lâm, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật là thành viên Hội đồng.

IMG 2649

Trình bày tóm tắt nội dung Đề án trước Hội đồng, thay mặt Ban Chủ nhiệm, PGS.TS. Ngô Đình Xây đã nêu rõ những kết quả đạt được của Bản tin khoa học sau hơn một năm xuất bản thử nghiệm. Với nhiệm vụ chính là tuyên truyền, cung cấp thông tin khoa học của Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương tới các hội đồng cơ sở trực thuộc; phục vụ chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ nghiên cứu khoa học cho các hội đồng cơ sở; công bố kết quả các đề án, đề tài nghiên cứu khoa học phục vụ công tác tham mưu cho các cơ quan Đảng Trung ương; thông tin hoạt động của các hội đồng khoa học cơ sở và các thông tin khoa học có liên quan, Bản tin khoa học đã có nhiều cố gắng để phản ánh các hoạt động của Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương cũng như hoạt động của các hội đồng khoa học cơ sở một cách kịp thời, chính xác. Tuy nhiên ấn phẩm vẫn còn nhiều hạn chế, chưa thực sự phát huy mạnh mẽ vai trò, chức năng của Bản tin. Do vậy, Đề án được xây dựng nhằm mục tiêu xây dựng và nâng cấp Bản tin khoa học theo hướng chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính thiết thực và phục vụ của ấn phẩm này.

Các thành viên Hội đồng nghiệm thu, đặc biệt là các phản biện đánh giá đây là một đề án có ý nghĩa thực tiễn, được chuẩn bị công phu, bài bản, chặt chẽ, đồng thời đã có những góp ý rất cụ thể, thiết thực vào Đề án. Thay mặt Hội đồng nghiệm thu, GS. TS. Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng kết luận: về cơ bản, thể thức, nội dung của Đề án đạt chất lượng tốt. Để nâng cao chất lượng Đề án, Ban Chủ nhiệm cần bổ sung đầy đủ hơn các căn cứ pháp lý, cập nhật các văn bản mới về quản lý nhà nước; trình bày sâu sắc hơn nữa sự cần thiết nâng cấp Bản tin; rà soát lại nội dung của Bản tin trên cơ sở đánh giá những ưu điểm và khuyết điểm của Bản tin thử nghiệm; tiếp thu, chỉnh sửa nội dung Đề án theo ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng…

Hội đồng nghiệm thu nhất trí đánh giá Đề án đạt loại xuất sắc.

Giao Linh

 

 

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả