Nghiệm thu chính thức Đề tài khoa học cấp thành phố Hà Nội: Xác định mũi nhọn kinh tế của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2020

Ngày đăng: 16/07/2012 - 16:07

Sáng 15-7, tại trụ sở Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Hà Nội, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội tổ chức nghiệm thu chính thức Đề tài khoa học cấp thành phố Hà Nội: Xác định mũi nhọn kinh tế của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2020, mã số: 01X-07/10-2008-2 do TS. Vũ Trọng Lâm, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật làm chủ nhiệm đề tài.

TS1

TS. Vũ Trọng Lâm báo cáo tóm tắt nội dung đề tài

Tham dự buổi nghiệm thu có các thành viên Hội đồng nghiệm thu, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, các nhà khoa học, các thành viên Hội đồng Khoa học Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật cùng Ban chủ nhiệm đề tài.

Đề tài có kết cấu chặt chẽ, lôgíc, đã hệ thống hóa các vấn đề lý luận của việc xác định mũi nhọn kinh tế cho các địa phương (tỉnh, thành phố); đi sâu phân tích các bài học kinh nghiệm quốc tế về xác định mũi nhọn kinh tế ở phạm vi quốc gia và địa phương; phân tích thực trạng việc xây dựng và phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn của Thủ đô Hà Nội trong giai đoạn 2000-2010; từ đó, đề xuất mô hình, phương pháp xác định mũi nhọn kinh tế của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2020 và kiến nghị các giải pháp tổ chức thực hiện.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khoa học, các thành viên Hội đồng nghiệm thu và các đại biểu tham dự đã đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài. Đề tài được đánh giá là có giá trị lý luận và thực tiễn cấp thiết cho các mô hình xác định mũi nhọn kinh tế của các địa phương trong cả nước nói chung, Thủ đô Hà Nội nói riêng. Đồng thời, các thành viên Hội đồng nghiệm thu và các đại biểu tham dự cũng đưa ra một số ý kiến góp ý cụ thể, thiết thực để Ban chủ nhiệm đề tài hoàn thiện.

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu nhất trí xếp loại Khá.

Ngọc  Huệ

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả