Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học cấp thành phố Hà Nội: Xác định mũi nhọn kinh tế của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2020

Ngày đăng: 15/05/2012 - 15:05

Sáng 15-5, tại Hà Nội, Sở Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học cấp thành phố Hà Nội: Xác định mũi nhọn kinh tế của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2020, mã số: 01X-07/10-2008-2 do TS. Vũ Trọng Lâm, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật làm chủ nhiệm đề tài.

GS. TS. Đặng Đình Đào - phản biện 1 đọc nhận xét về đề tài

Tham dự buổi nghiệm thu có các thành viên Hội đồng nghiệm thu, đại diện: Sở Khoa học và Công nghệ Việt Nam, các nhà khoa học, các thành viên Hội đồng Khoa học Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật cùng các cộng tác viên tham gia đề tài.

Các sản phẩm của đề tài gồm: Báo cáo tổng quan, Báo cáo tóm tắt, Kỷ yếu, Báo cáo kết quả xử lý số liệu và Kiến nghị. Đây là một đề tài có tính cấp thiết và thực tiễn. Ngoài phần Kết luận, nội dung đề tài được chia làm bốn phần với kết cấu chặt chẽ, lôgíc. Đề tài đã hệ thống hóa các vấn đề cơ sở lý luận của việc xác định mũi nhọn kinh tế cho các địa phương (tỉnh, thành phố); đi sâu phân tích các bài học kinh nghiệm của một số nước ngoài về xác định mũi nhọn kinh tế ở phạm vi quốc gia và các địa phương; phân tích thực trạng việc xây dựng và phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn của Thủ đô Hà Nội trong giai đoạn 2000-2010; từ đó, đề xuất mô hình, phương pháp xác định mũi nhọn kinh tế của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2020 và kiến nghị các giải pháp tổ chức thực hiện.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khoa học, các thành viên Hội đồng nghiệm thu và các đại biểu tham dự đã đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài. Đề tài được đánh giá là có giá trị lý luận và thực tiễn cấp thiết cho các mô hình xác định mũi nhọn kinh tế của các địa phương, đất nước. Đồng thời, các thành viên Hội đồng nghiệm thu và các đại biểu tham dự cũng đưa ra một số ý kiến góp ý cụ thể, thiết thực.

Đề tài được 100% thành viên Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt yêu cầu và đủ điều kiện để nghiệm thu cấp thành phố Hà Nội sau khi tiếp thu, chỉnh sửa theo góp ý của Hội đồng và các đại biểu tham dự.

 

Ngọc Huệ

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả