Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học cấp Bộ: Xuất bản sách lý luận chính trị và pháp luật ...

Ngày đăng: 23/12/2011 - 07:12

Ngày 22-12-2011, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học cấp Bộ: Xuất bản sách lý luận chính trị và pháp luật góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh miền núi phía Bắc mã số: KHBĐ (2009) - 12 do TS. Hoàng Phong Hà, Phó Giám đốc Thường trực - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật làm Chủ nhiệm đề tài.

anghiemthu22

Đồng chí Nguyễn Minh - Thư ký đề tài đọc bản báo cáo tóm tắt

Tham dự buổi nghiệm thu có các thành viên Hội đồng nghiệm thu, các thành viên Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, các thành viên Hội đồng Khoa học xuất bản của Nhà xuất bản và lãnh đạo một số đơn vị liên quan của Nhà xuất bản cùng các cộng tác viên tham gia đề tài.

Các sản phẩm của đề tài gồm: Báo cáo tổng quan, Báo cáo tóm tắt, Kỷ yếu, Báo cáo kết quả xử lý số liệu và Kiến nghị. Đây là một đề tài khá mới mẻ có tính cấp thiết và thực tiễn. Nội dung đề tài được chia làm ba chương với kết cấu chặt chẽ, lôgic. Đề tài đã trình bày một cách sâu sắc toàn diện vai trò của việc xuất bản sách lý luận chính trị và pháp luật góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh miền núi phía Bắc, đồng thời phân tích và làm rõ đặc điểm về địa lý, kinh tế, văn hóa, xã hội của các tỉnh miền núi phía Bắc, thực trạng  sử dụng sách lý luận chính trị của các tỉnh miền núi phía Bắc. Mặt khác, đề tài cũng đã thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân; trên cơ sở đó đề xuất 7 nhóm giải pháp và bản kiến nghị vừa mang tính cụ thể, vừa có tính thực tiễn bổ sung cho nhau trong quá trình thực hiện đổi mới công tác xuất bản sách lý luận chính trị và và pháp luật góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh miền núi phía Bắc.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khoa học, các thành viên Hội đồng nghiệm thu và các đại biểu tham dự đã đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài. Đề tài được đánh giá là có ý nghĩa lý luận và giá trị thực tiễn cấp thiết trước yêu cầu ngày càng cao của công tác xuất bản, phát hành sách lý luận chính trị và pháp luật. Đồng thời, các thành viên Hội đồng nghiệm thu và các đại biểu tham dự cũng đưa ra một số ý kiến góp ý cụ thể thiết thực.

Đề tài được 100% thành viên Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt loại xuất sắc về nội dung.

Bùi Thu


Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả