Nghiệm thu cấp nhà nước đề tài khoa học "Chủ thuyết phát triển của Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh và vận dụng chủ thuyết đó trong những thập kỷ đầu thế kỷ XXI” (hướng tầm nhìn tới năm 2020 và 2045)

Ngày đăng: 10/06/2013 - 09:06

Ngày 9-6-2013, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức nghiệm thu cấp nhà nước đề tài khoa học "Chủ thuyết phát triển của Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh và vận dụng chủ thuyết đó trong những thập kỷ đầu thế kỷ XXI” (hướng tầm nhìn tới năm 2020 và 2045), mã số ĐTĐL09/G-2008, do PGS. TS. Tô Huy Rứa làm chủ nhiệm. Tham dự buổi nghiệm thu có các đồng chí Nguyễn Khánh, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; Vũ Mão, nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; các thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương; các nhà khoa học thuộc nhiều cơ quan khoa học tại Hà Nội. Đồng chí Vũ Trọng Lâm, Phó Giám đốc, Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật dự buổi nghiệm thu.

IMG 2528a

Đây là một đề tài mới, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cao, nhưng rất khó và phức tạp, đòi hỏi phải đầu tư nhiều thời gian, công sức và trí tuệ.

Sau một thời gian nghiên cứu công phu, nghiêm túc, đề tài đã thực hiện đúng những mục tiêu đặt ra. Ban chủ nhiệm đề tài đã tập hợp được một đội ngũ đông đảo các nhà khoa học, các chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, lựa chọn được hướng tiếp cận phù hợp. Nhiều kết quả nghiên cứu của đề tài đã được công bố trên các tạp chí khoa học hoặc xuất bản thành sách. Trong quá trình thực hiện, đề tài đã góp phần bồi dưỡng, đào tạo được một số cán bộ khoa học. Một số  kết quả nghiên cứu của đề tài đã được sử dụng ngay trong quá trình thực hiện. Các kiến nghị của đề tài có tính khoa học và khả thi cao. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt loại xuất sắc, đề nghị bổ sung, hoàn thiện và xã hội hóa.

PV

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả