Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật giới thiệu nội dung tác phẩm "Đường cách mệnh"

Ngày đăng: 22/06/2012 - 08:06

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ngày 21-6-2012, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật đã tổ chức giới thiệu nội dung tác phẩm Đường cách mệnh của Nguyễn Ái Quốc, do GS. TS. Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương làm diễn giảng.

GS1

GS. Hoàng Chí Bảo giới thiệu nội dung tác phẩm Đường cách mệnh

Tham dự hội nghị có đồng chí Hoàng Phong Hà, Phó Giám đốc Thường trực - Phó Tổng biên tập, Bí thư Đảng ủy cơ quan; các đồng chí lãnh đạo Nhà xuất bản, Ban Chấp hành Đảng bộ, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Nhà xuất bản công tác tại Hà Nội.

Tại buổi giới thiệu tác phẩm, GS. TS. Hoàng Chí Bảo đã giới thiệu khái quát về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, nội dung cơ bản của tác phẩm Đường cách mệnh; đặc biệt là giá trị, ý nghĩa của tác phẩm này trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay.

Theo GS. TS. Hoàng Chí Bảo, Đường cách mệnh là tác phẩm lớn, một trong những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Tác phẩm thể hiện rõ nét và sâu sắc quan điểm tư tưởng của Người trong thời kỳ chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức tiến tới việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tác phẩm Đường cách mệnh gồm những bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại các lớp huấn luyện cán bộ của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên do Người và Tổng bộ tổ chức tại Quảng Châu (Trung Quốc) trong những năm 1925-1927. Tác phẩm không những đã khái quát được bối cảnh lịch sử đất nước ta thời kỳ đó, mà còn chỉ ra con đường đấu tranh cách mạng của dân tộc ta mà cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Nội dung cuốn sách, như Người đã viết: “Mục đích sách này là để nói cho đồng bào ta biết rõ: (1) Vì sao chúng ta muốn sống thì phải cách mệnh. (2) Vì sao cách mệnh là việc chung cả dân chúng chứ không phải việc một hai người. (3) Đem lịch sử cách mệnh các nước làm gương cho chúng ta soi. (4) Đem phong trào thế giới nói cho đồng bào ta rõ. (5) Ai là bạn ta? Ai là thù ta? (6) Cách mệnh thì phải làm thế nào?”. Từ đó, GS. TS. Hoàng Chí Bảo khẳng định: Đường cách mệnh là một trong những văn kiện lý luận đầu tiên của Đảng ta, đặt cơ sở tư tưởng cho đường lối của cách mạng Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Phong Hà, Phó Giám đốc Thường trực - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản, Bí thư Đảng ủy cơ quan nhấn mạnh, tác phẩm Đường cách mệnh cùng các tác phẩm khác của Người là những tài sản tinh thần vô giá mà Người để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta. Mỗi cán bộ, đảng viên Nhà xuất bản cần nghiêm túc học tập, nghiên cứu để không ngừng trau đồi đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Ngọc Huệ

 


Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả