Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Ngày đăng: 18/11/2023 - 10:11

Nhân dịp kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023), trong hai ngày 16 và 17/11/2023, Lãnh đạo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã tới chúc mừng các cơ quan quản lý giáo dục, các học viện, cơ sở đào tạo có mối quan hệ gắn bó với Nhà xuất bản trong công tác xuất bản, phát hành, nghiên cứu, đào tạo.

Các đồng chí: PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập; Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập; Nguyễn Hoài Anh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập; Võ Văn Bé, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập; Nguyễn Thái Bình, Phó Giám đốc, dẫn đầu các đoàn đại biểu của Nhà xuất bản tới chúc mừng các đơn vị tại Hà Nội. Được sự ủy quyền của Lãnh đạo Nhà xuất bản, Lãnh đạo các chi nhánh Nhà xuất bản tại Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng, thành phố Cần Thơ cũng đã tổ chức các đoàn tới chúc mừng một số đơn vị tại địa phương.

Tại Hà Nội, PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cùng lãnh đạo một số đơn vị thuộc Nhà xuất bản đã đến tặng hoa, chúc mừng: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Học viện Khoa học xã hội; Trường Đại học Kinh tế quốc dân; Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải; Trường Đại học Đại Nam; Khoa Luật - Trường Đại học Kinh tế quốc dân.

Tặng hoa, chúc mừng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Tặng hoa, chúc mừng Học viện Khoa học xã hội

Tặng hoa, chúc mừng Đại học Kinh tế quốc dân

Tặng hoa, chúc mừng Khoa Luật, Đại học Kinh tế quốc dân

Tặng hoa, chúc mừng Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Tặng hoa, chúc mừng Đại học Đại Nam

Đồng chí Phạm Thị Thinh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cùng lãnh đạo một số đơn vị thuộc Nhà xuất bản đã đến tặng hoa, chúc mừng: Bộ Giáo dục và Đào tạo; Học viện Quản lý Giáo dục.

Tặng hoa, chúc mừng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tặng hoa, chúc mừng Học viện Quản lý Giáo dục

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cùng lãnh đạo một số đơn vị thuộc Nhà xuất bản đã đến tặng hoa, chúc mừng: Đại học Quốc gia Hà Nội; Học viện An ninh nhân dân.

Tặng hoa, chúc mừng Đại học Quốc gia Hà Nội

Tặng hoa, chúc mừng Học viện An ninh nhân dân

Đồng chí Võ Văn Bé, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cùng lãnh đạo một số đơn vị thuộc Nhà xuất bản đã đến tặng hoa, chúc mừng: Học viện Hành chính quốc gia; Đại học Luật Hà Nội và Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tặng hoa, chúc mừng Học viện Hành chính quốc gia

Tặng hoa, chúc mừng Đại học Luật Hà Nội

Tặng hoa, chúc mừng Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội

Đồng chí Nguyễn Thái Bình, Phó Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cùng lãnh đạo một số đơn vị thuộc Nhà xuất bản đã đến tặng hoa, chúc mừng: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Cảnh sát nhân dân.

Tặng hoa, chúc mừng Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Tặng hoa, chúc mừng Học viện Cảnh sát nhân dân

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Giám đốc Chi nhánh Nhà xuất bản tại Thành phố Hồ Chí Minh đã đến tặng hoa, chúc mừng: Học viện Chính trị Khu vực II, Đại học Cảnh sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Tặng hoa, chúc mừng Học viện Chính trị Khu vực II

Tặng hoa, chúc mừng Đại học Cảnh sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Tại thành phố Đà Nẵng, đồng chí Trịnh Trường Sơn, Giám đốc Chi nhánh Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại Đà Nẵng đã đến tặng hoa, chúc mừng: Học viện Chính trị Khu vực III; Trường Chính trị Đà Nẵng.

Tặng hoa, chúc mừng Học viện Chính trị Khu vực III

Tặng hoa, chúc mừng Trường Chính trị Đà Nẵng

 Tại thành phố Cần Thơ, đồng chí Phạm Vũ Phương Linh, Giám đốc Chi nhánh Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại Cần Thơ đã đến tặng hoa, chúc mừng Học viện Chính trị Khu vực IV.

Tặng hoa, chúc mừng Học viện Chính trị Khu vực IV

Trao tặng những lẵng hoa tươi thắm, các đồng chí lãnh đạo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trân trọng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tập thể Lãnh đạo, các thầy cô giáo, cán bộ các học viện, nhà trường nhân dịp kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Qua thăm hỏi tình hình công tác, hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại các cơ sở đào tạo, đồng thời qua trao đổi về công tác phối hợp giữa các bên, Lãnh đạo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Lãnh đạo các đơn vị cũng bày tỏ mong muốn tăng cường phối hợp trong công tác xuất bản sách, tài liệu tham khảo, phục vụ ngày càng tốt hơn nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, giảng dạy và học tập của giảng viên và học viên, góp phần đổi mới, xây dựng hệ thống giáo dục đại học, vì mục tiêu phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước.

 

Bình luận