Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nhận tặng thưởng của Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương

Ngày đăng: 06/12/2023 - 23:12

Tối 06/12/2023, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức Lễ trao tặng thưởng của Ban Bí thư Trung ương Đảng cho các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật xuất bản năm 2022.

Các đại biểu dự lễ trao tặng thưởng

Dự lễ trao tặng thưởng có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Thanh Lâm, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Tạ Đình Thi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường…; đại diện một số ban, bộ, ngành Trung ương; các văn, nghệ sĩ cùng các tác giả, nhà phê bình văn học, nghệ thuật...

PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật dự lễ trao tặng thưởng.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tặng thưởng mức A cho GS.TS. NGND. Mã Giang Lân với tác phẩm “Thơ - quan niệm và những sắc thái thẩm mỹ”

Tặng thưởng cho các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật do Ban Bí thư Trung ương Đảng giao Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương thực hiện xét hỗ trợ đối với các công trình, tác phẩm, bài viết lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật đã được đăng tải, phát sóng, xuất bản trong năm 2022, với mục đích khẳng định, cổ vũ những tác phẩm lý luận, phê bình phục vụ trực tiếp cho định hướng lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật; động viên, thúc đẩy và phát huy tiềm năng của đội ngũ lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật có các tác phẩm tốt phục vụ hiệu quả sự chỉ đạo của Đảng trên lĩnh vực quan trọng và tinh tế này.

PGS.TS. Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương nêu rõ, qua 8 lần xét tặng thưởng các tác giả, đơn vị, cá nhân, hoạt động này đã trở thành một sự kiện văn hóa thu hút sự quan tâm của giới văn hóa, văn nghệ cả nước, bao gồm các lực lượng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật; đông đảo những người sáng tạo văn học, nghệ thuật; các cơ quan tuyên truyền, quảng bá; đông đảo công chúng yêu mến, quý trọng văn hóa, văn nghệ. Bằng cách làm việc khoa học, công phu, nghiêm túc, chính xác, khách quan; tranh thủ trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm của các nhà khoa học có uy tín trong và ngoài Hội đồng, tặng thưởng hằng năm của Hội đồng ngày càng có chất lượng cao hơn, có sức thuyết phục và sức lan tỏa sâu rộng hơn, thực sự là một tặng thưởng danh giá và uy tín mang tầm quốc gia. 

PGS.TS. Nguyễn Thế Kỷ đánh giá, lần xét tặng thưởng năm nay có nhiều hơn các công trình, tác phẩm thuộc các loại hình nghệ thuật như hội họa, sân khấu, kiến trúc, nhiếp ảnh, nhất là lĩnh vực kiến trúc; có nhiều hơn các gương mặt trẻ, mới, hiện diện trong danh sách được xét và trao tặng thưởng.

Đánh giá về đề tài, nội dung, tiêu điểm của các công trình, tác phẩm được tặng thưởng năm nay, PGS.TS. Nguyễn Thế Kỷ cho biết, các tác phẩm đều bám sát sự vận động của văn học, nghệ thuật nước nhà; gắn văn hóa, văn nghệ với đời sống rộng lớn của đất nước; quan tâm nhiều hơn đến các giá trị truyền thống và hướng tới những vấn đề, giá trị mới, phương pháp mới của thế giới hiện đại; vấn đề thẩm mỹ, quan điểm, sắc thái thẩm mỹ; giải quyết hài hòa sự phát triển của đời sống nghệ thuật và đời sống xã hội đa dạng hơn, phong phú hơn...

Đánh giá về đề tài, nội dung, tiêu điểm của các công trình, tác phẩm được tặng thưởng năm nay, PGS.TS. Nguyễn Thế Kỷ cho biết, các tác phẩm đều bám sát sự vận động của văn học, nghệ thuật nước nhà; gắn văn hóa, văn nghệ với đời sống rộng lớn của đất nước; quan tâm nhiều hơn đến các giá trị truyền thống và hướng tới những vấn đề, giá trị mới, phương pháp mới của thế giới hiện đại; vấn đề thẩm mỹ, quan điểm, sắc thái thẩm mỹ; giải quyết hài hòa sự phát triển của đời sống nghệ thuật và đời sống xã hội đa dạng hơn, phong phú hơn...

Trao tặng thưởng cho các tác giả đạt mức B

Căn cứ kết quả của Hội đồng chung khảo, Chủ tịch Hội đồng quyết định trao Tặng thưởng cho 19 tác phẩm, trong đó, mức A: 1 tác phẩm (sách) cho tác phẩm “Thơ - quan niệm và những sắc thái thẩm mỹ” của GS.TS. NGND. Mã Giang Lân; mức B: 4 tác phẩm (3 sách, 1 chương trình); mức C: 10 tác phẩm (8 sách, 2 bài/cụm bài viết) và mức Khuyến khích: 4 tác phẩm (3 sách, 1 chương trình).

Trao tặng thưởng cho các tác giả đạt mức C

Trong tổng số 19 tác phẩm được tặng thưởng, có 15 tác phẩm của cá nhân và 4 tác phẩm của nhóm tác giả. Trong đó, tác phẩm “Xử lý thông tin sai lệch, xuyên tạc trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận và văn học, nghệ thuật” của PGS.TS. Đỗ Thị Thu Hằng, PGS.TS. Lương Khắc Hiếu (đồng chủ biên), do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản, đạt mức C.

11 đơn vị được trao tặng thưởng về thành tích đóng góp cho sự nghiệp phát triển lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật

Dịp này, Ban tổ chức cũng trao tặng thưởng cho 11 tập thể có nhiều đóng góp cho hoạt động lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật, trong đó có Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Bình luận