Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tặng quà cán bộ, chiến sĩ, nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ và Lý Sơn

Ngày đăng: 08/01/2023 - 21:01

Ngày 05/01/2023, tại TP. Đà Nẵng, đại diện Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã gửi quà đến quân và dân trên đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn thông qua Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải Quân. Đoàn công tác gồm các đồng chí lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, đại diện các cơ quan dân chính đảng và các cơ quan, tổ chức Trung ương, các tỉnh miền Trung cùng phóng viên các cơ quan báo chí, truyền hình Trung ương và địa phương.

Đồng chí Trịnh Trường Sơn, Giám đốc Chi nhánh Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tại Đà Nẵng trao tặng quà cho quân và dân hai huyện đảo

Trong khuôn khổ chuyến công tác, từ ngày 5 đến 8/1/2023, Đoàn đã thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trạm Rađa 540 ở đảo Cồn Cỏ và Trạm Rađa 550 ở đảo Lý Sơn thuộc Trung đoàn 351/Vùng 3 Hải quân; thăm và chúc Tết chính quyền, nhân dân, các đơn vị lực lượng vũ trang trên đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn. Đây là một hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, khơi dậy tình cảm, ý thức trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan, ban ngành và các tầng lớp nhân dân trong việc giữ gìn chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, thực hiện có hiệu quả chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước; khẳng định sự toàn vẹn chủ quyền quốc gia trên biển và đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực cho biển, đảo; thúc đẩy các địa phương trong cả nước cùng hướng về biển, đảo của Tổ quốc. Chuyến đi này tiếp tục khẳng định mối quan hệ đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa hậu phương với tiền tuyến, giữa đảng bộ, chính quyền, quân và dân các tỉnh miền Trung, các cơ quan báo đài trung ương, địa phương với Bộ đội Hải quân, quân và dân huyện đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn.

Nhân dịp này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật gửi tặng quân và dân hai huyện đảo Tủ sách lý luận chính trị, pháp luật và tư tưởng Hồ Chí Minh. Tủ sách gồm 400 cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản, góp phần tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân của hai huyện đảo.

Bình luận

Bài viết liên quan | Xem tất cả