Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao tặng sách và tài khoản đọc sách điện tử cho cán bộ, đảng viên huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

Ngày đăng: 10/02/2023 - 23:02

Chiều 10/02/2023, tại xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, Đoàn cán bộ Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật do đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập làm trưởng đoàn, đã trao tặng cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và tài khoản đọc các tủ sách điện tử: Tủ sách Chi bộ điện tử; Tủ sách dành cho xã, phường, thị trấn; Tủ sách Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho Huyện ủy Hưng Hà. Đây là một hoạt động thiết thực nhằm cung cấp nguồn tài liệu giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện có thể thuận tiện tra cứu, sử dụng trong công việc và cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao tặng Huyện ủy Hưng Hà một số đầu sách quý về công tác xây dựng Đảng

Tại buổi Lễ trao tặng sách, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật giới đã giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ của Nhà xuất bản cũng như những ấn phẩm điện tử tiêu biểu đã được xuất bản trong thời gian qua.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu tại buổi Lễ

Đồng chí cho biết, Tủ sách Chi bộ điện tử; Tủ sách dành cho xã, phường, thị trấn; Tủ sách Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là 3 trong số các tủ sách điện tử do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát hành, đồng thời khẳng định việc trao tặng các tủ sách điện tử là hoạt động có ý nghĩa, góp phần giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân ở cơ sở có thêm nguồn sách tham khảo, nghiên cứu, học tập. Đây cũng là hoạt động góp phần đưa các xuất bản phẩm của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đến gần với bạn đọc; phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đồng chí Trần Hữu Nam, Bí thư Huyện ủy Hưng Hà khẳng định, các ấn phẩm trong các tủ sách và đặc biệt là cuốn sách Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ra mắt bạn đọc là sự động viên kịp thời, cung cấp nguồn tài liệu đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, học tập của cán bộ, đảng viên, nhất là trong việc triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới”.

Đồng chí Trần Hữu Nam, Bí thư Huyện ủy Hưng Hà phát biểu tại buổi Lễ

Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, Huyện ủy tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Nhà xuất bản trong việc lựa chọn, cập nhật thêm các sách mới vào các tủ sách điện tử này để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập nhằm nâng cao trình độ nhận thức, lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện và phối hợp trong các mặt công tác khác.

Bình luận