Loading...

Những vấn đề kinh tế chính trị của chủ nghĩa tư bản đương đại

Những vấn đề kinh tế chính trị của chủ nghĩa tư bản đương đại
Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Khắc Thanh (Chủ biên)
Số trang: 196 trang
Giá tiền: 37.000 đ
Xuất bản: Tháng 5-2014
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung của cuốn sách được chia thành 3 chương, trong đó Chương 1 khái quát về hoàn cảnh lịch sử và những luận điểm cơ bản của V. I. Lênin về địa vị lịch sử của chủ nghĩa tư bản độc quyền; Chương 2 tập trung phân tích địa vị lịch sử của chủ nghĩa tư bản độc quyền trong điều kiện của thế giới hiện tại và Chương 3 nêu lên những nguyên nhân phát triển và những giới hạn không thể vượt qua của chủ nghĩa tư bản độc quyền. Cuốn sách không chỉ dừng lại ở những kết luận của V. I. Lênin mà còn bổ sung những vấn đề mới chưa có ở thời kỳ nghiên cứu của ông.

  Cuốn sách góp phần bổ sung, cập nhật và bảo vệ tính khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin nói chung và lý luận của V. I. Lênin về chủ nghĩa tư bản độc quyền nói riêng trong bối cảnh hiện nay.

   

   

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Vương Tương Huệ; Thanh Hương dịch; Thúy Hằng hiệu đính
  Giá tiền: 215.000 đ
  Tác giả: Phạm Ngọc Anh - Trần Văn Dũng (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 60.000 đ
  Tác giả: A.Iu. Dvornichenko (Lê Thanh Vạn dịch)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Michael V. Hayden (Đinh Trọng Minh dịch)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đinh Thị Hiền Lương (Chủ biên)
  Giá tiền: 108.000 đ
  Tác giả: Trần Bách Hiếu
  Giá tiền: 53.000 đ
  Tác giả: V.Putin
  Giá tiền: 91.000 đ
  Tác giả: TS. Tô Sinh Thành
  Giá tiền: 99.000 đ
  Tác giả: V.Putin
  Giá tiền: 91.000 đ
  Tác giả: PGS. TS. Bùi Ngọc Quỵnh (Chủ biên)
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Vương Bân Thái (Chủ biên)
  Giá tiền: 89.000 đ