Phát động phong trào đọc sách “Công an nhân dân đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại” và hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trong Công an nhân dân

Ngày đăng: 19/04/2024 - 14:04

Sáng 19/4/2024, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ phát động phong trào đọc sách “Công an nhân dân đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại” và hưởng ứng ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trong Công an nhân dân năm 2024. Thượng tướng, PGS.TS. Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và GS.TS. Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam đến dự buổi Lễ.Sáng 19/4/2024, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ phát động phong trào đọc sách “Công an nhân dân đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại” và hưởng ứng ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trong Công an nhân dân năm 2024. Thượng tướng, PGS.TS. Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và GS.TS. Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam đến dự buổi Lễ.

Đại biểu dự Lễ phát động phong trào đọc sách “Công an nhân dân đọc và học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại” và hưởng ứng ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam trong Công an nhân dân năm 2024

Tham dự Lễ có các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, đơn vị ở trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân; cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân. PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tham dự buổi Lễ.

PGS.TS. Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi Lễ 

Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 76 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024.

Phát biểu tại buổi Lễ, PGS.TS. Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nêu rõ: Sinh thời, Bác Hồ đã từng căn dặn: “Bất luận làm công việc gì cũng cần phải đọc. Người mới học chữ cần đọc để không mù lại, người làm công an cần đọc để nắm tình hình. Những người làm công việc chuyên môn cần phải đọc để nâng cao trình độ. Người làm quản lý lãnh đạo cần phải đọc để quản lý, lãnh đạo tốt hơn….”. Người cũng đã khẳng định “Sách là thuốc bổ tinh thần”, mỗi cá nhân muốn phát triển về mặt trí tuệ phải không ngừng học tập và coi đó là việc làm suốt đời của mỗi người. Việc đọc không chỉ một người mà là nhiều người, phải xây dựng một văn hóa đọc rộng rãi, có tính toàn cầu, toàn quốc.

PGS.TS. Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và các đại biểu cắt băng khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc trong Công an nhân dân

Theo Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ, trong những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát động phong trào đọc sách và phát triển văn hóa đọc trong toàn lực lượng Công an nhân dân; chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa thư viện, phòng đọc nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập và hưởng thụ văn hóa tinh thần của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

Để phong trào “Công an nhân dân đẩy mạnh học tập suốt đời theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại” đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu các cán bộ, chiến sĩ phải thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Người Công an cần đọc để nắm tình hình”, đồng thời nhận thức sâu sắc ý nghĩa, vai trò của việc học tập suốt đời. Công an các đơn vị, địa phương và mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung như: cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục coi trọng và quan tâm hơn nữa đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt phong trào đọc sách, phát triển sâu rộng văn hóa đọc tại đơn vị, địa phương phù hợp với tình hình thực tế, gắn các hoạt động phát triển văn hóa đọc với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương và ngành Công an; chủ động tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại thư viện, Trung tâm lưu trữ và thư viện, phòng đọc của cơ quan, đơn vị và những không gian thích hợp; chú trọng tổ chức tuyên truyền đa dạng, thích hợp…

PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao tặng sách cho các đơn vị tại buổi Lễ

PGS.TS. Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, GS.TS. Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và các đại biểu tham quan triển lãm sách, hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc trong Công an nhân dân

Bình luận