Loading...

Phong cách làm việc Hồ Chí Minh: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Phong cách làm việc Hồ Chí Minh: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn
Tác giả: ThS. Phùng Thanh - ThS. Bùi Văn Mạnh (đồng chủ biên)
Số trang: 120 trang
Giá tiền: 42.000 đ
Xuất bản: Tháng 6-2019
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Với kết cấu gồm 2 chương, nội dung cuốn sách trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về phong cách làm việc Hồ Chí Minh; phân tích giá trị lý luận và thực tiễn của phong cách làm việc Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đưa ra một số yêu cầu trong học tập và làm theo phong cách làm việc Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

  Cuốn sách giúp bạn đọc có cơ sở nghiên cứu sâu hơn về nội dung và giá trị của phong cách Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam. Đồng thời, cuốn sách có ý nghĩa thiết thực, góp phần vào việc phát huy giá trị của phong cách Hồ Chí Minh và nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng - Tỉnh ủy Nghệ An
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Alain Ruscio, Người dịch: Nguyễn Đức Truyến, Người hiệu đính: Lê Trung Dũng
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Song Phil - Kyung; Người dịch: Bùi Đình Thắng; Người hiệu đính: Đoàn Thị Minh Phương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Nguyễn Uyển
  Giá tiền: 181.000 đ
  Tác giả: PGS.TS. Lý Việt Quang - ThS. Trần Thị Hợi (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: 58.000 đ
  Tác giả: Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch
  Giá tiền: 93.000 đ
  Tác giả: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Học viện Quản lý giáo dục
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. Trần Văn Giàu
  Giá tiền: 33.000 đ
  Tác giả: Vũ Kỳ
  Giá tiền: 50.000 đ
  Tác giả: Nguyễn Ái Quốc
  Giá tiền: 31.000 đ
  Tác giả: T. Lan
  Giá tiền: 34.000 đ
  Tác giả: Vũ Kỳ
  Giá tiền: 103.000 đ