Quốc hội Việt Nam: Đổi mới và phát triển

Quốc hội Việt Nam: Đổi mới và phát triển
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Ngân
Số trang: 987 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 11/2021
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung cuốn sách gồm các bài viết, bài phát biểu quan trọng của đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân trên cương vị Chủ tịch Quốc hội khóa XIV. Với nội dung ngắn gọn, súc tích, mỗi bài viết, bài phát biểu vừa có ý nghĩa chỉ đạo, định hướng, gợi mở giải pháp quan trọng cho sự phát triển đất nước, vừa thể hiện sự quan tâm, chia sẻ, ân tình của đồng chí đối với cử tri và đồng bào cả nước. Cuốn sách là tài liệu quý, góp phần làm sâu sắc thêm những vấn đề lý luận và thực tiễn về đổi mới đất nước, là nguồn tư liệu quan trọng để cán bộ, đảng viên và nhân dân tìm hiểu, nghiên cứu về các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV. Độc giả có thể tham khảo sách tại Thư viện Quốc gia hoặc thư viện các tỉnh, thành phố trên cả nước.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 49.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 51.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 40.000 đ
  Tác giả: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  Giá tiền: 53.000 đ
  Tác giả: Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Nguyễn Ngọc Vân (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Phạm Đi
  Giá tiền: 308.000 đ
  Tác giả: Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Lương Trọng Thành - PGS.TS. Bùi Văn Dũng - TS. Lê Văn Phong (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ủy ban Kiểm tra Trung ương
  Giá tiền: 80.000 đ
  Tác giả: GS.TS. Lê Hữu Nghĩa (Chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Ủy ban Kiểm tra Trung ương
  Giá tiền: 80.000 đ