Tác giả: ThS.BS. Nguyễn Văn Tiến
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: PGS.TS. Bùi Vũ Huy và GS.TS. Nguyễn Văn Kính
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: ThS. Phùng Thị Vân Anh, ThS. Nguyễn Thị Hương Lan, ThS. Lại Thị Thu Thủy
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Chu Trọng Huyến
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Ban Dân vận Trung ương
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: PGS.TS. Văn Ngọc Thành (Chủ biên)
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Phan Phương Nam - Ngô Gia Hoàng - Nguyễn Đình Thái
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: TS. Chu Đức Tính
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: ThS. Vũ Thế Công
Giá tiền: Liên hệ
Tác giả: Tập thể tác giả
Giá tiền: Liên hệ
« 1 2 3 4 5 »