Biên niên sử thế giới cận - hiện đại (Sách tham khảo)

Biên niên sử thế giới cận - hiện đại (Sách tham khảo)
Tác giả: PGS.TS. Văn Ngọc Thành (Chủ biên)
Số trang: 208 trang
Giá tiền: Sách không bán
Xuất bản: Tháng 11/2020
 • Thông tin sách
 • Bình luận
 • Nội dung sách được chia thành hai phần:

  Phần thứ nhất: Biên niên sử thế giới cận đại. Do giới hạn không gian của cuốn sách nên nhóm tác giả chỉ lựa chọn các sự kiện bắt đầu từ năm 1500. Đặc biệt, vì thời cận đại thường gắn liền với sự phát triển của chủ nghĩa tư bản, những tiến bộ công nghệ và các cuộc cách mạng nên nội dung phần này chủ yếu tập trung vào biên niên các sự kiện liên quan đến thế giới phương Tây.

  Phần thứ hai: Biên niên sử thế giới hiện đại. Phần này đề cập chuỗi các sự kiện đáng chú ý đang diễn ra trên khắp các châu lục của thế giới hiện đại, khởi đầu từ năm 1918, sau khi Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga năm 1917 mở ra thời kỳ mới của lịch sử thế giới, trong đó vị thế, vai trò và tiếng nói của Việt Nam ngày càng được khẳng định, cho đến hết tháng 5/2020 - thời điểm nhóm tác giả hoàn tất nội dung cuốn sách này.

  Sản phẩm cùng loại

  Tác giả: Ban Dân vận Trung ương
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Phan Phương Nam - Ngô Gia Hoàng - Nguyễn Đình Thái
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Chu Đức Tính
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: ThS. Vũ Thế Công
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: Tập thể tác giả
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: PGS.TS. Trương Tuyết Mai, TS. Huỳnh Nam Phương (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: TS. Đỗ Quang Dũng, TS. Nguyễn Thị Hương, ThS. Phạm Thị Kim Huế (Đồng chủ biên)
  Giá tiền: Liên hệ
  Tác giả: GS. TSKH. BS.VS. Đái Duy Ban, Lương y ĐKQG Bùi Đắc Sáng, PGS.TS. Trần Nhân Thắng
  Giá tiền: Liên hệ